Actie tegen mijnen

Mensen krijgen uitleg over de gevaren van mijnen.
© Arne Hodalics

De geleidelijke terugtrekking van Handicap International uit het project voor de strijd tegen mijnen en ander niet-ontploft oorlogstuig in Kisangani heeft zich voltrokken in 2010. In dat jaar hebben we ons enkel gericht op vormingen over de risico’s van mijnen en de steun aan lokale ngo’s.