Economische integratie

Naaiatelier in Tibet.

Met projecten voor economische integratie willen we de levensstandaard van mensen met een handicap verbeteren. Samen met lokale partners richt Handicap International zich op de regio’s Sichuan en Tibet. Meer dan 40 mensen met een handicap kregen financiële steun onder de vorm van microkredieten om een beroepsactiviteit te kunnen starten. Zo’n 150 mensen volgden een beroepsopleiding of liepen een stage. En enkele mensen die beroepsopleidingen geven, kregen zelf vorming.