Gemeenschapsgerichte revalidatie

Zelfhulpgroep

Via gemeenschapsgerichte revalidatie wil Handicap International mensen met een handicap stimuleren om actief deel te nemen aan het maatschappelijke leven. We werken samen met lokale overheden en organisaties voor mensen met een handicap in Sichuan, Tibet en Guangxi. Er werd een weg aangelegd zodat mensen met een handicap uit een afgelegen dorp de diensten die ze nodig hebben gemakkelijker kunnen bereiken. Meer dan 80 medewerkers van partnerorganisaties en overheden leerden technieken om mensen met een handicap bij het maatschappelijke leven te betrekken. Verder vonden een dertigtal mensen met een handicap of hun familieleden de weg naar een inkomen. 80 studenten kregen aan de universiteit les over de sociale integratie van mensen met een handicap en over inclusief onderwijs. 90 kinderen en jongeren met een handicap namen bovendien deel aan vrijetijdsactiviteiten of informele leeractiviteiten en 39 vrijwilligers werkten mee aan bewustwordingscampagnes in scholen. Ten slotte werden steungroepen opgericht waar heel wat ouders aan deelnamen.