Gendergerelateerd geweld voorkomen en aanpakken

Naar een betere mentale gezondheid

De doelstelling van het project is om de stap naar gemeenschapsgerichte mentale gezondheid  te versterken als antwoord op het psychosociale lijden van talrijke Rwandezen, waardoor ze kwetsbaar worden. Bovendien is het project erop gericht om het communautaire systeem te versterken en te ontwikkelen door zich te concentreren op de preventie en de strijd tegen 'gendergerelateerd geweld'.

 

Lobbying op lokaal en nationaal niveau op touw zetten, zodat er in de politieke agenda meer rekening gehouden wordt met problemen op vlak van mentale gezondheid en seksueel geweld. De partnerorganisaties versterken en deskundigen en gemeenschapsvrijwilligers opleiden, zodat ze vervolgens risicoburgers of burgers met psychologische problemen kunnen identificeren. Handicap International zet ook lokale initiatieven op poten om de risico's van gendergerelateerd geweld te verminderen en begeleidt de slachtoffers ervan.

Doelgroep

• 7.220 mensen die een zeker risico lopen of mensen met psychosociale problemen;
• De afdeling 'Mentale Gezondheid' van het ministerie van Gezondheid;
• De gemeenschappen, de lokale partnerverenigingen, de lokale commissies en de gemeenschapsbemiddelaars

Partners: het ministerie van Gezondheid (afdeling mentale gezondheid) en 5 lokale organisaties.