Inclusief onderwijs

Onderwijsproject

De opleidingskansen voor kinderen en jongeren met een handicap zijn beperkt en de bestaande scholen hebben sterk geleden onder de instabiliteit die het land de laatste jaren kenmerkt. Handicap International is indertijd gestart met de ondersteuning van twee instellingen voor inclusief onderwijs in Kinshasa: de centra Bon Départ en Kikesa. Intussen zijn die uitgegroeid tot referentiecentra. In 2009 is dat project uitgebreid naar twaalf andere lagere scholen in de hoofdstad zodat ook zij kinderen met een handicap kunnen opvangen. Verder maakt Handicap International deel uit van een werkgroep die door de overheid is opgericht om het onderwijssysteem in Congo te vernieuwen. Sinds het wetsontwerp is geamendeerd om er het concept ‘inclusief onderwijs’ in op te nemen, kan onze organisatie ernaar streven om op nationaal niveau rekening te houden met het thema ‘onderwijs voor kinderen en jongeren met een handicap’. Voor het schooljaar 2010-2011 zijn 1069 kinderen met een handicap ingeschreven in de scholen die aan het project deelnemen. In vergelijking met 2009 betekent dat een stijging van 30 %.