Kinesitherapie in het ziekenhuis

Kinesitherapeutische hulp in het ziekenhuis
William Daniels

De eerste twee kinesitherapeuten die naar Port-au-Prince werden uitgestuurd, gingen onmiddellijk aan het werk in drie ziekenhuizen: Choscal, Martissant en Chancerelle.

Op basis van de resultaten van de eerste evaluaties door de kinesitherapeuten, werd het team uitgebreid tot 4 kinesitherapeuten in Port-au-Prince. Zij gingen door met de zorgverlening en het verstrekken van advies voor de behandeling van complexe gevallen, en bereidden ook de invoering van een revalidatiedienst voor (inclusief een werkplaats voor voorlopige prothesen).

Gedurende de eerste drie weken na de aardbeving brachten de teams hun dagen door met het verstrekken van medische zorgen aan de patiënten. Door de omvang van de ramp bleven de gewonden toestromen, zodat noodgedwongen beslist werd de zwaarst gewonde patiënten eerst te verzorgen. Daardoor moesten patiënten met gesloten breuken soms meer dan een week wachten voor ze konden worden verzorgd, omdat er zoveel gewonden binnenkwamen die levensnoodzakelijke hulp moesten krijgen. Een dergelijke toevloed van gewonden hebben we nog maar zelden gezien.

Over een periode van twee maanden (van 18/01 tot 18/03) werden 8.040 kinesitherapeutische behandelingen verstrekt aan 886 patiënten. In totaal kregen tijdens deze eerste twee maanden 1.882 patiënten een consult bij een kinesitherapeut van de Belgische sectie van Handicap International.

Onze activiteiten

Dagelijkse verzorging voor de ergste gevallen in het ziekenhuis (ongeveer 30-40 patiënten).

  • Algemene ondersteuning en advies voor het beheer van de patiënten: beoordeling van de patiënten, follow-up van complicaties, voorstellen voor behandelingen …
  • Voorbereiding voor het aanbrengen van voorlopige prothesen (verticalisatie, lopen …) dankzij oefeningen en de levering van krukken. Alle patiënten kregen kinesitherapeutische zorgen toegediend terwijl ze nog bedlegerig waren of in de kineruimte. Patiënten met geamputeerde ledematen kregen verzorging om hun spieren te versterken en hun stomp geleidelijk klaar te maken voor een prothese. Patiënten met traumatische letsels kregen kinesitherapeutische verzorging: massages, krachttraining, opnieuw leren lopen ...
  • Zelfmobilisatie: patiënten worden opgeleid om zelf oefeningen te doen om de revalidatie te bevorderen en complicaties te voorkomen. Elke patiënt kreeg individuele hulp. Dankzij een multidisciplinaire aanpak kon elke patiënt individueel worden begeleid tijdens zijn herstelproces:

medische aanpak (elke week meerdere consulten)
fysiotherapie (dagelijkse oefeningen, herstel van het vermogen om te lopen …)
opvoeding van de patiënt (zelfmobilisatie, spieroefeningen, verplaatsing van het bed naar de zetel, enz.)
psychosociale hulp voor patiënten die tekenen van depressie vertonen

  • Uitbreiding van de competenties van het medische personeel, voornamelijk het verplegende personeel maar ook de artsen, om de samenwerking binnen een multidisciplinair medisch team te verbeteren
  • Vertalen en drukken van brochures voor het medische personeel, de patiënten en hun familie.