KORD

Atelier voor het aanmaken van protheses

Handicap International begeleidt KORD om een financieel evenwicht te vinden, een strategisch plan te ontwikkelen en haar managementcapaciteiten te verbeteren. Daarvoor hebben we eind 2010 twee korte missies ondernomen.

In 2010 bleven de activiteiten van KORD grotendeels dezelfde als de voorbije jaren: de ngo levert prothesen en orthesen, zoekt of creëert werk voor slachtoffers van landmijnen zodat zij hun familie kunnen onderhouden en zorgt voor sensibilisatiecampagnes die aandacht hebben voor handicaps. De Iraakse organisatie blijft ook lobbyen bij de regering. Daarnaast geeft KORD vorming aan organisaties van personen met een handicap en stimuleert ze hen om netwerken te vormen.

Handicap International heeft ernaar gestreefd een lokale structuur uit te bouwen, zodat de mensen die hulp krijgen niet zouden afhangen van een internationale ngo. Intussen kan KORD onafhankelijk functioneren en druk uitoefenen op nationaal niveau, wat uiteraard een goede zaak is.