Lobby

Handicap International streeft naar meer sociale zekerheid en een betere dienstverlening voor mensen met een handicap en wil dat ook zij kunnen deelnemen aan het beleid. De organisatie richt zich vooral op het platteland. Daar wonen immers de meeste mensen met een handicap, terwijl de hulp er beperkt en weinig toegankelijk is. In 2010 nam Handicap International deel aan verschillende nationale conferenties over handicaps georganiseerd door het Chinese ministerie van Burgerlijke zaken, en aan een internationale conferentie georganiseerd door de universiteit van Beijing. Voor haar campagnes werkt Handicap International samen met onderzoeksinstituten en individuele onderzoekers. Ten slotte brengen we handicaps onder de aandacht bij de pers, op regionaal, provinciaal en nationaal niveau.