Gezondheid van moeder en kind

Moeders en hun kinderen

Een van de belangrijkste streefdoelen in Congo is het verbeteren van de zorg voor moeders en kinderen zowel voor als na de geboorte. Daarom zijn er gezondheidscentra waar moeders veilig kunnen bevallen, wat het risico op handicaps bij henzelf en hun baby’s beperkt. In Congo zijn de risicofactoren enorm. Ons project beoogt dan ook om in twee gezondheidszones van Kinshasa vormingen te voorzien voor het personeel van gezondheidscentra en hen het nodige medisch materiaal te bezorgen. Handicap International heeft ook informatie verzameld over de risicofactoren voor en het bestaan van handicaps. De 120 zorgverleners van de twee partnercentra hebben dus heel wat bijgeleerd, wat 120.000 kinderen en 132.000 vrouwen ten goede komt.