Ondersteuning van lokale verenigingen

Vereniging voor doven.

Handicap International ondersteunt lokale verenigingen die opkomen voor de rechten van mensen met een handicap. Daarnaast zet de organisatie zich in voor verenigingen die mensen met een handicap samenbrengen. Onze teams voorzien opleidingen om het bestuur van die verenigingen te verbeteren en geven technische vorming over handicaps. Daarmee wil Handicap International de invloed van mensen met een handicap op het maatschappelijke leven en op beleidsvlak vergroten in Tibet, Guangxi en Beijing. Leden van een vereniging voor doven kregen les in goed bestuur en doventaal. Medewerkers van andere verenigingen kregen vorming over gemeenschapsgerichte revalidatie. 120 kinderen leerden eveneens doventaal. 60 mensen namen deel aan een bewustwordingscampagne en 14 dove mensen vonden dankzij het project een job. Handicap International organiseerde ook workshops om tot een samenwerking te komen tussen lokale verenigingen van mensen met een handicap en humanitaire organisaties.