Preventie van verkeersongevallen

voorlichting over gevaar in het verkeer
© Tim Dirven

In Laos zijn er steeds meer voertuigen. In 2010 zijn er meer dan een miljoen geregistreerd, terwijl dat er in 2009 nog 886.348 waren. Tegelijk is het aantal dodelijke ongevallen met 20 % gestegen. In Laos vormt het verkeer dus een belangrijk probleem en Handicap International is een van de enige organisaties die zich om dat thema bekommeren. Het is de bedoeling om via het project de bevolking en overheidsinstellingen te sensibiliseren over verkeersveiligheid. Daarbij komen onderwerpen aan bod zoals helmgebruik, zwakke weggebruikers en hoe die laatste bewust te maken van de gevaren van het verkeer. Het project gaat nu een derde fase in. De sensibilisatieacties duren voort in de provincie Savannakhet, meer bepaald van de grens met Thailand tot die met Vietnam langs de nationale weg nummer 9. Handicap International verzamelt ook gegevens over verwondingen ten gevolge van verkeersongevallen in het ziekenhuis van Vientiane en in de stad Savannakhet. Daarnaast waken we in die twee regio’s over het helmgebruik. Verder is er in 2009 een netwerk van ngo’s en internationale private ondernemingen gecreëerd. Het netwerk telt intussen een tiental leden, die binnen hun beleid rekening houden met verkeersveiligheid.