Revalidatie

Rehabilitatiecentrum

Sinds 2007 werkt Handicap International samen met het Bach Mai-ziekenhuis in Hanoi om de verzorging van personen met ruggenmergletsels te verbeteren.De organisatie heeft er een centrum ingericht voor para- of tetraplegiepatiënten (mensen die verlamd zijn aan beide benen of de vier ledematen ten gevolge van een ruggenmergletsel) en heeft verzorgend personeel opgeleid met het oog op een uitbreiding naar satellieteenheden in de provincies.

In de provincies Khanh Hoa, Da Nang en Phu Yen, kunnen personen met een ruggenmergletsel nog steeds profiteren van het solidariteitsfonds dat Handicap International, in samenwerking met de provinciale ziekenhuizen, oprichtte. Patiënten met beperkte financiële middelen kunnen op die manier toch in het ziekenhuis verblijven, zo lang dat voor hun behandeling nodig is.

In september 2009 kreeg het centrum van Vietnam de tyfoon Ketsana over zich heen. Het revalidatiecentrum van Da Nang, een gewezen partner van Handicap International, werd daarbij zwaar beschadigd. De organisatie heeft geholpen bij de renovatie van het gebouw en heeft tevens materiële hulp geboden om de patiënten met een ruggenmergletsel te ondersteunen. Bovendien zag Handicap International erop toe dat hun huizen na de heropbouw beter toegankelijk werden.