Revalideren in de eigen gemeenschap

Man met handicap aan het werk als schoenmaker

Het project dat mensen helpt revalideren binnen hun eigen gemeenschap loopt in de provincies Benguela, Huila en Huambo. Met dat project ondersteunt Handicap International mensen met een handicap bij hun sociale en economische integratie in de maatschappij. Onze teams streven ernaar de werking en de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening en gezondheidszorg te verbeteren en communiceren daarover. Daarnaast sensibiliseren onze teamleden de gemeenschap zodat mensen met een handicap beter worden aanvaard.

Mensen met een handicap worden aangemoedigd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven. In 2010 zijn 20 steungroepen opgericht waarin mensen met een handicap en familieleden hun ervaringen en moeilijkheden kunnen delen. Door het project zijn ook meer mensen met een handicap geïntegreerd in het verenigingsleven. Ze zijn bijvoorbeeld aangesloten bij een sportclub of zijn lid van een kerk. Voor mensen met een handicap, die vaak laagopgeleid zijn, blijft het wel moeilijk om opgenomen te worden in lokale beslissings- en overlegorganen.

Het project richt zich ook op kinderen. Een aantal kon een chirurgische ingreep ondergaan. Drie vierde van de kinderen met een handicap tot wie het project zich richt, gaat intussen naar school. Leraars krijgen vorming over inclusief onderwijs en andere leerlingen geraken al spelend vertrouwd met handicaps, via toneeltjes bijvoorbeeld.

Verder heeft het project ervoor gezorgd dat meer mensen met een handicap een inkomen kregen. Sommigen kregen een voltijdse job in een bedrijf, anderen brachten hun eigen zaakje wettelijk in orde.

In 2010 vonden de voorbereidingen plaats om onze activiteiten in Benguela aan twee lokale partners over te dragen. Het is de bedoeling dat zij die activiteiten voortzetten.