Safe roads for better life

Naar meer verkeersveiligheid
© Layla Aerts

Handicap International heeft ook haar project voor verkeersveiligheid “Safe roads for better life” verder uitgewerkt. Dat project steunt op vijf pijlers: in scholen les geven over verkeersveiligheid, het grote publiek sensibiliseren, de eerste hulp voor slachtoffers van verkeersongevallen verbeteren, de verkeerswetgeving versterken, technische ondersteuning bieden om de zwarte punten op de wegen weg te werken vormingen geven aan comités voor verkeersveiligheid.