Solidariteit tussen verenigingen: Thaleia - Hui Ling

Home Thaleia vzw is een woonvorm voor personen met een mentale of psychische beperking. Dit uniek kleinschalig woonproject voor 16 "niet-werkende" volwassenen legt de nadruk op hun mogelijkheden en potentieel eerder dan hun beperkingen. Vanuit het emancipatorisch gedachtegoed geeft men de bewoners heel wat mogelijkheden om zich in elke context te ontwikkelen. De belangrijkste doelen van Home Thaleia zijn privacy, inspraak, zelfhulp, individuele benadering en verantwoordelijkheid.

Hui Ling is een lokale, unieke, non-gouvernementele organisatie (NGO), voor mensen met een verstandelijke handicap in China. Hui Ling betekent letterlijk Intelligentie Geest. De visie van de organisatie is streven naar gelijke kansen voor mensen met een verstandelijke beperking, terwijl de missie is om de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking en hun gezinnen te verbeteren. Daarenboven gaat men op zoek naar een gemeenschapsgedreven en vraaggestuurd model dat in heel China toepasbaar is.

De samenwerking tussen Handicap International, Hui Ling en Home Thaleia kadert binnen het project van ‘solidaire organisaties’ gesteund door Handicap International. Dit project is gestart in 2008 met als doel Belgische organisaties bewust te maken van de realiteit van personen met een handicap in het Zuiden. Verder beoogt dit project het stimuleren en versterken van Belgische organisaties om zich te engageren voor sensibiliseringsacties en solidaire evenementen ten voordele van de rechten van personen met een handicap in het Zuiden. Daarom streeft men er naar om een dynamische uitwisseling tussen organisaties voor personen met een beperking in België en in het Zuiden te stimuleren en versterken. Dit project wordt gesteund door DGOS.