Steun aan revalidatiecentra

revalidatiecentrum vanGigeta
Dieter Telemans

Het project is gestart in 2009 en zet een eerder project verder dat vijf partnercentra ondersteunde. Het omvat vier doelstellingen: meer technische, administratieve en financiële autonomie voor twaalf partnercentra tegen 2010, de verzorging verzekeren van een groter aantal mensen met een handicap, een verbetering van de bestaande zorg en een betere toegankelijkheid van de centra. Om die doelstellingen te kunnen verwezenlijken, is er een solidariteitsfonds opgericht. Op termijn is het de bedoeling dat de partnercentra financieel onafhankelijk worden. Andere acties zijn in volle voorbereiding. Zo wordt er een aankoopcentrale opgericht en komt er een opleidingscentrum in het CNAR (Centre National d’appareillage et de Réadaptation) van Gitega.