Steun aan verenigingen

REI Foundation

In de departementen Antioquia en Bolivar steunt Handicap International tien verenigingen die mensen met een handicap stimuleren om actief lid te zijn van hun gemeenschap. Op termijn wil Handicap International de structuren van die verenigingen versterken. Zo moeten ze er op een efficiëntere manier voor kunnen zorgen dat de lokale, regionale en nationale politiek meer rekening houdt met mensen met een handicap. Voor de sociale integratie van mensen met een handicap hebben we in 2010 een sensibilisatiecampagne over hun rechten georganiseerd: “Inclusion con Derechos”. Die campagne lag in de lijn van ons project voor revalidatie op gemeenschapsgerichte basis en kwam tot stand in samenwerking met lokale partnerorganisaties. De eerste fase van het project is in 2010 afgelopen. Vanaf 2011 gaat het project een tweede fase in voor een periode van drie jaar.