Steun aan verenigingen

Vandaag steunen we een lokale organisatie die onze activiteiten heeft overgenomen. In 2005, toen Handicap International al 13 jaar actief was in de regio, beslisten we om onze activiteiten over te dragen aan een lokale ngo. Al enkele jaren ondersteunen we nu van op afstand de organisatie KORD (Kurdistan Organisation for Rehabilitation of the Disabled). Dit doen we in samenwerking met Handicap International Luxemburg.

Hoe helpen we KORD? We begeleiden de ngo in het zoeken naar financieel evenwicht, we helpen hen een strategisch plan te ontwikkelen en we verbeteren hun managementcapaciteiten. Hiervoor werden in 2009 twee korte missies uitgevoerd.

In 2009 bleven de activiteiten van KORD voornamelijk dezelfde als de voorbije jaren: ze leveren prothesen en orthesen, ze zoeken of creëren werk voor slachtoffers van landmijnen zodat zij hun familie kunnen onderhouden en ze zorgen voor sensibiliseringsacties die handicaps in de kijker zetten. De Iraakse organisatie blijft ook lobbyen bij de regering. Daarnaast geeft KORD vorming aan organisaties van personen met een handicap en stimuleert het hen om netwerken te vormen.

KORD is een lokale organisatie die nationaal druk kan uitoefenen. Het ligt voor de hand dat het een goede zaak is dat zij onafhankelijk kunnen functioneren. De situatie is er sinds 2003 immers erg onstabiel. Het zou ingewikkeld en riskant zijn om er internationaal personeel te houden. Bovendien streeft Handicap International er hoe dan ook naar om een lokale structuur uit te bouwen zodat de mensen die hulp krijgen niet te afhankelijk worden van een internationale ngo