Steun aan verenigingen voor mensen met een handicap

Rolstoelpatiënt
Dieter Telemans

Handicap International wil verenigingen voor personen met een handicap steunen in hun lobbywerk. We helpen hen dus om zich te organiseren, projecten te leiden en te communiceren over de rechten van mensen met een handicap. Die verenigingen hebben een netwerk opgericht: het RAPHB (Réseau des associations de personnes handicapées du Burundi). Daardoor hebben telkens heel wat mensen ineens baat bij de sensibilisatiecampagnes die het RAPHB en haar leden organiseren. In 2010 hebben verschillende organisaties samen een rapport gepubliceerd over de leefsituatie van mensen met een handicap in Burundi.