Streven naar sociaaleducatieve inclusie

boy with polio
© Jay Clark / Handicap International

Het ministerie van Onderwijs bijstaan in de ontwikkeling van een onderwijssysteem, zodat ze flexibeler en inclusiever wordt en zodat kinderen in goede omstandigheden opgevangen kunnen worden. De acties zijn er voornamelijk op gericht kwetsbare kinderen, in het bijzonder kinderen met een handicap, beter te integreren in gewone scholen. Bovendien is dit programma erop gericht normen te definiëren en educatieve tools te ontwikkelen om Rwandese kinderen die specifieke noden hebben door hun handicap makkelijker school te laten lopen en om deze tools uit te testen.

Werkwijze

Handicap International richt zich tot de sleutelfiguren in het onderwijs, zodat ze inclusiever kunnen worden. De organisatie definieert een interventiemodel dat aangepast is aan Rwanda, leidt de overheden en de onderwijzers op, sensibiliseert de bevolking en voert pleidooiacties bij de beslissers. Op dezelfde manier identificeert de organisatie de meest geïsoleerde kinderen die specifieke begeleiding nodig hebben, zodat ze geïntegreerd kunnen worden in het onderwijssysteem. Ten slotte voert Handicap International werkzaamheden uit om gebouwen fysiek toegankelijk te maken en richt ze psycho-educatieve groepen op van ouders.

Doelgroep

 • Kwetsbare kinderen.
 • Opleidingscentra voor onderwijzers en hun studenten (Teacher Training Center) in Rusizi en Karongi.
 • 40 modelscholen en hun onderwijzers.
 • TFDEIR (la Task Force pour le Développement de l’éducation inclusive au Rwanda of de Task Force voor de ontwikkeling van inclusief onderwijs in Rwanda), het Kigali Institute of Education en 8 onderwijsdirecties van de districten
 • Het ministerie van Onderwijs en de Rwanda Education Board.
 • De pedagogische inspecteurs van het ministerie van Onderwijs
 •  6 gespecialiseerde centra.

Partners

 

 • Kigali institute of education
 • Rwanda Education Board
 • Voluntary Service Overseas (VSO)
 • ADRA Rwanda
 • De vereniging Jya Mubandi Mwana van GASABO
 • La congrégation des Sœurs Bernardines (de congregatie van Bernardijnse Zusters) / CEFAPEK in Kamonyi
 • Het collectief TUBAKUNDE, het diocees van Nyundo / het centrum Komera in Rutsiro
 • Ubwme Community Center van Rubavu
 • Het district MUHANGA
 • De lokale overheden van Gasabo, Kamony, Muhanga, Rutsiso, Rusizi, Rubavu en Karongi.

Locatie: De districten Gasabo, Kamony, Muhanga, Rutsiro, Rubavu, Rusizi, Nyamasheke en Karongi.