Ubuntu Care in Rwanda

children victime of sexual violence

De doelstelling is om zowel de mechanismen voor kinderbescherming in Rwanda te versterken als de deelname van kinderen met een beperking aan deze mechanismen te verhogen.
Werkwijze: Studies uitvoeren en lobby-acties voeren om de capaciteiten van kinderen in hun sociale omgeving en hun deelname aan de activiteiten van het project te versterken. De competenties van de deskundigen van de kinderbeschermingsdiensten versterken, zodat ze kinderen die een zeker risico lopen of slachtoffers van seksueel geweld beter kunnen opvangen. Handicap International richt de preventiecentra, de opvangcentra en de begeleidingscentra in alsook de doorverwijzingscentra voor deze burgers.Doelgroep

    50.000 kinderen, meisjes en jongens, onder wie minstens 1.000 kinderen met een beperking,
    5 lokale verenigingen,
    100 deskundigen uit de dienstverlening (gerechtelijke, onderwijs-, gezondheids- en juridische diensten) en deskundigen van gespecialiseerde centra.

Partners

    APESEK
    Het collectief Tubakunde
    Het ministerie voor Gender en Emancipatie van de Vrouw / de Nationale Raad voor Kinderen

Locatie

Het district Rutsiro en activiteiten op nationaal niveau