Verkeersveiligheid

Verkeersongeval
© J. Vink / Magnum

Verkeersongevallen vormen de grootste oorzaak van handicaps bij jongeren en volwassenen. Daarom leidt Handicap International verschillende projecten voor verkeersveiligheid. We hebben de overheid geholpen met een actieplan en we hebben gelobbyd voor een betere wetgeving. We blijven ook investeren in bewustwordingscampagnes, in scholen bijvoorbeeld. Daarbij vestigen we de aandacht op rijden onder invloed, snelheid en helmgebruik. Het aantal motorrijders dat een helm draagt is zo op korte tijd verdubbeld. Verder hebben we in 2010 het project RCVIS, voor de inzameling en verspreiding van gegevens over verkeersongevallen, overgedragen aan de overheid.