Go to main content

Sustainable 101 – Bridging the gap between policy and practice

Na een BBC-reportage over Laos, is er nu het rapport “Sustainable 101 – Bridging the gap between policy and practice”, dat een project in drie luiken afsluit en een licht werpt op de nog steeds grote noden die de slachtoffers van niet-ontploft oorlogstuig ervaren.

Na een BBC-reportage over Laos, is er nu het rapport “Sustainable 101 – Bridging the gap between policy and practice”, dat een project in drie luiken afsluit en een licht werpt op de nog steeds grote noden die de slachtoffers van niet-ontploft oorlogstuig ervaren.

Op BBC, de belangrijkste Britse zender, loopt de serie One Square Mile. Het programma kiest een dorp en ziet wat er allemaal gebeurt in de omgeving. BBC plaatste onlangs zijn camera’s in Laos, waar Handicap International al vele jaren clustermunitie ontruimt en de slachtoffers een nieuw leven probeert te geven. De aflevering Loas’ bitter harvest toont hoe zwaar de tol vandaag is van de clustermunitie die in de jaren ’60 werd gedropt. De BBC heeft de documentaire getoond in september en oktober, net op het moment van de belangrijke conferentie rond clustermunitie in Vientiane, de hoofdstad van Laos. Tijdens die conferentie werd een plan opgesteld voor de verdere opruiming en vernietiging van clustermunitie en voor meer steun aan slachtoffers. Handicap International speelde er een heel actieve rol in de verdediging van de rechten van de slachtoffers.
Transcriptie van het rapport Sustainable 101 – Bridging the gap between policy and practice