Rapporten op thema

Cover Landmine Monitorrapport 2016

Het Landmine Monitorrapport 2016 maakt gewag van een duizelingwekkende toename van het aantal nieuwe slachtoffers van mijnen en explosieve oorlogsresten in 2015.

In het rapport ‘Qasef: Escaping the bombing’ toont Handicap International aan dat het massale gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden in Syrië één van de belangrijkste oorzaken is van de vluchtelingenstroom uit het land. Bombardementen en willekeurige plunderingen zijn de regel geworden in het Syrische conflict, dat miljoenen mensen op de vlucht jaagt. De vluchtelingen moeten zich tot wel 25 keer verplaatsen vóór ze een veilig onderkomen vinden.

Cover report Victim assistance

Aanbevelingen van Handicap International met het oog op een toekomstige politieke verklaring omtrent slachtofferbijstand in een context waarbij explosieve wapens gebruikt worden in dichtbevolkte gebieden. 

Financieel rapport

Handicap International schenkt veel aandacht aan het goede beheer van de fondsen die haar ter beschikking worden gesteld. Alle rekeningen van de organisatie worden gecontroleerd door Ernst & Young. De jaarrekening 2014 werd op 13 juni 2015 goedgekeurd door de algemene vergadering. Verder worden de uitgaven voor onze projecten regelmatig specifiek gecontroleerd in opdracht van onze donateurs.

Cover of the rapport

Het rapport ‘The use of explosive weapons in Syria: A time bomb in the making' onderzoekt het gebruik van explosieve wapens in Syrië. De analyse berust op 77.645 ongevallen en toont aan dat explosieven in 75% van de gevallen gebruikt worden in dichtbevolkte gebieden. Deze explosieven hebben onaanvaardbare gevolgen vandaag. Tegelijk laten ze als explosieve oorlogsresten een dodelijke erfenis na, die de toekomst van mensen in gevaar brengt.

Couverture livre Handicap et Solidarité Internationale

Het handboek ‘Handicap en internationale solidariteit’ is een gemakkelijke en gebruiksvriendelijke gids voor de hele educatieve sector. Het boek behandelt vijfentwintig thema’s over handicap en internationale solidariteit. Het bevat bovendien dertien activiteitenfiches en zeventig foto’s voor verschillende doelgroepen.

Omslag van het rapport

Een nieuw onderzoek van Handicap International en HelpAge International, toont aan dat Syrische vluchtelingen met een beperking, ouderen en gewonden dubbel getroffen worden door het conflict. Het onderzoek verstrekt nieuwe gegevens die aantonen hoe hard de meest kwetsbare vluchtelingen worstelen om hun specifieke behoeften te vervullen.

cover rapport Armed violence an disability

Het rapport “Armed Violence and Disability: the Untold Story” toont aan met welke moeilijkheden slachtoffers van gewapend geweld te maken krijgen. Het onderzoek dat aan het rapport voorafging, is het eerste ooit dat de link tussen gewapend geweld en handicaps uitspit.

Cover rapport "Bridging the gap between policy and practice"

Na een BBC-reportage over Laos, is er nu het rapport “Sustainable 101 – Bridging the gap between policy and practice”, dat een project in drie luiken afsluit en een licht werpt op de nog steeds grote noden die de slachtoffers van niet-ontploft oorlogstuig ervaren.

Cover Ban Newsletter

A strong Vientiane Action Plan will set the bar for the implementation of the Convention on Cluster Munitions at the First Meeting of States Parties in November 2010.

Pagina's