Samen in actie tegen mijnen

Onthutst over het leed dat landmijnen nog steeds veroorzaken, startte Handicap International in het voorjaar van 2015 de petitie ‘samen in actie tegen mijnen’. Niet minder dan 2.893 mensen toonden ook hun verontwaardiging en zetten hun handtekening onder de petitie!

Landmijnen maken geen onderscheid tussen de voet van een kind en de voet van een soldaat. Ze doden of verwonden mensen nog vele jaren na het einde van een conflict. Bijna 4 op 5 slachtoffers van landmijnen is een gewone burger en in 2014 was 39% van die burgerslachtoffers een kind.

Omdat deze cijfers zo verontrustend zijn, trokken we op 3 december 2015 – internationale dag voor personen met een handicap – met bijna 3.000 handtekeningen naar minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo.

We vroegen hen om het gebruik van landmijnen streng te veroordelen, druk uit te oefenen om het verdrag van Ottawa te doen respecteren (dat het gebruik, de aankoop, de productie en de opslag van antipersoonsmijnen verbiedt) en alles in het werk te stellen om burgers te beschermen en slachtoffers te helpen.

Boodschap goed ontvangen

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, die een delegatie van Handicap International ontving in het Egmontpaleis, bevestigde het belang van de strijd tegen mijnen en andere explosieve oorlogsresten. Hij benadrukte ook dat er speciale aandacht moet zijn voor personen met een handicap, die te vaak over het hoofd worden gezien.

De minister kwam trouwens net terug van Genève, waar België een herzieningsconferentie van het verdrag tegen mijnen voorzat. In lijn met de aanbevelingen van Handicap International, legde België de nadruk op de noodzaak van steun voor de overlevenden. Een gebied dat mijnenvrij werd gemaakt, betekent immers nog geen gebied dat vrij is van slachtoffers.

Wij danken minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders voor de ontvangst, de vrijwilligers die onze boodschap hielpen verspreiden en alle mensen die de petitie hebben ondertekend.

Jullie maken het verschil!