Mensen met een beperking en hun rechten - Hier en in het Zuiden

Workshops - Films - Fototentoonstelling

Op 27 en 28 november 2013 sensibiliseert Handicap International het grote publiek, ngo’s en scholen over mensen met een beperking en hun rechten, hier en in het Zuiden. Verschillende Belgische organisaties van en voor mensen met een beperking bieden vanuit hun expertise workshops aan, onder meer over aangepast sporten, theater als sensibilisatietool, het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en de manier waarop verschillende landen met mensen met een beperking omgaan. Er worden ook een aantal films geprojecteerd en er zijn doorlopend fototentoonstellingen.

Het tweedaagse evenement is de afsluiter van het driejarige project ‘solidaire organisaties’, dat leerrijke uitwisselingen tot stand bracht tussen organisaties voor mensen met een beperking hier en in het Zuiden.

Wanneer: 27 en 28 november 2013, tussen 10 u tot 21.30 u
Waar:   Espace Jacqmotte BTC - Zaal Malawi - Hoogstraat 139, 1000 Brussel (makkelijk bereikbaar vanuit het Centraal Station of het Zuidstation)

Programma en Activiteiten

Woensdag - 27/11/13

Activiteit

10.00 u - 12.00 u Spel één op tien (voor leerlingen secundair onderwijs)
13.30 u - 15.00 u Mensenrechten door de bril van mensen met een verstandelijke beperking (ook toegankelijk voor mensen met verstandelijke beperking)
16.00 u - 17.30 u Creatief omgaan met materiaal voor aangepast bewegen en sporten
19.00 u - 21.30 u Voorstelling kortfilm 'Baghdad Messi' en documentaire 'Body and soul'
Receptie
en opening fototentoonstelling

Donderdag - 28/11/13

Activiteit

10.00 u - 12.00 u Spel één wereld (voor mensen met een verstandelijke beperking)
10.30 u - 12.00 u Handicaps over de grenzen heen (voor leerlingen secundair onderwijs)
13.00 u - 15.00 u Spel één wereld (voor leerlingen secundair onderwijs)
14.30 u - 16.00 u Mensen met een handicap en ontwikkelingssamenwerking
19.00 u - 21.30 u Terugblik op het project ‘solidaire organisaties’
Demonstratie rolstoeldans
Receptie

Extra aandacht voor mensen met een beperking

De zaal is toegankelijk voor mensen in de rolstoel. Er komen doventolken voor het afsluitend debat. Voor deze editie hebben wij ook in samenwerking met de firma Veranneman ervoor gezorgd dat de voorstellingen toegankelijk zijn voor personen met een auditieve beperking. Mensen met een hoortoestel met een luisterspoel of T-stand kunnen hun persoonlijke ontvanger aanvragen. Het volstaat plaats te nemen in de zaal, de ontvanger rond de hals te dragen en je luisterprogramma te activeren in je hoortoestel.
Voor de fototentoonstelling over het project ‘solidaire organisaties’is er een audiobeschrijving. Er zijn ook workshops voor en door mensen met een verstandelijke beperking.

Hebt u nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Els Beelen, verantwoordelijke ontwikkelingseducatie
via els.beelen@handicap.be of 02/233 01 89.