Godak

  • De Godak is een hulpmiddel waarmee rolstoelgebruikers zich in groep verplaatsen

Dienstencentrum St Oda, een voorziening voor personen met een ernstig mentale handicap heeft hobbyist-uitvinder Karel Gielen aangesproken om een rolstoelkoppeling uit te vinden waar de leefgroepbegeleiders 2 rolstoelen tegelijk mee kunnen verplaatsen. Leerlingen van de technische school Provil Lommel (lassen, draaien/frezen,...) hebben de tekeningen tot leven gebracht. 

« De reacties op de rolstoelkoppeling waren unaniem lovend », zegt Geert Van Der Aelst, directeur van het centrum St-Oda.

 Materiaal :

  • 3 riempjes of elastieken uit de tentenbouw
  • stalen buis
  • stalen ringen

 Praktisch :

  • zie plan

Prijs :

  • elastieken 20 €
  • buizen 5€
  • ringen 6€
  • Totaal : ongeveer 31€

 Moeilijkheidsgraad :

Zeer complex (lassen en frezen)