Go to main content

Uitwisselingen

Horizon 2000 ontmoet de organisatie Tibi in Togo

Handicap International maakt uitwisselingen mogelijk tussen Belgische organisaties van en voor mensen met een handicap en gelijkaardige organisaties in partnerlanden van Handicap International. Concreet wil dat zeggen dat eerst twee vertegenwoordigers van de Belgische organisatie en een medewerker van Handicap International voor twee weken naar de partnerorganisatie in het Zuiden trekken. Enkele maanden later komen twee vertegenwoordigers van de partnerorganisatie uit het Zuiden naar België. De bedoeling van deze uitwisselingen is dat de betrokken organisaties elkaar versterken.

Dat betekent dat ze onder andere:
* good practices uitwisselen;
* van elkaar leren;
* het eigen denkkader verruimen;
* zich inleven in de leefsituatie van mensen met een handicap in een ander land;
* deelnemen aan elkaars activiteiten;
* gelijkaardige organisaties bezoeken.

Handicap International is ervan overtuigd dat deze uitwisselingen passen binnen het huidige kader van ontwikkelingssamenwerking. Sinds eind vorige eeuw wordt ‘participatie’ immers gezien als een essentieel element van ontwikkelingssamenwerking. Niet alleen de overheid, ngo’s en grote multinationale organisaties houden zich bezig met internationale verhoudingen. Ook mensen als jij en ik streven naar een meer rechtvaardige wereld. Meer en meer organisaties – die niet ontstaan zijn vanuit ontwikkelingssamenwerking – zetten internationale initiatieven op voor een meer solidaire wereld. Ook organisaties van en voor personen met een handicap kunnen hun specifieke kennis inzetten binnen ontwikkelingssamenwerking. Met dat doel voor ogen ondersteunt Handicap International Belgische organisaties voor mensen met een handicap. Ze worden ook aangemoedigd om te leren van andere organisaties in partnerlanden van Handicap International door uitwisselingen op te zetten met partnerorganisaties in het Zuiden.