Goto main content

 

Uw gebaar
is van onschatbare waarde

 

Sinds 1982 helpt Handicap International met vastberadenheid en overtuiging personen met een beperking en andere personen in kwetsbare situaties. Of ze nu slachtoffer zijn van een gewapend conflict, een natuurramp of extreme armoede.

Via uw legaat, schenking of levensverzekering zorgt u ervoor dat onze teams acties kunnen opzetten en blijven uitvoeren in ongeveer 60 landen.

Uw gebaar is van onschatbare waarde:
de waarde van een mensenleven.

Samen kunnen we in actie schieten bij noodsituaties, mensen in de meest kwetsbare situaties de juiste zorg bieden, het gebruik van landmijnen verbieden en opkomen voor de rechten van mensen met een beperking. Vandaag, maar ook morgen.


Verantwoordelijke legaten

02 280 16 01
[email protected]

 

Handicap International is erkend als een organisatie met onbaatzuchtig doel en betaalt hierdoor, afhankelijk van het gewest, amper of geen successierechten.

Daarom vloeien alle onze inkomsten uit legaten, levensverzekeringen en schenkingen integraal naar onze programma's die personen in kwetsbare situaties ondersteunen.

Laat je waarden verder leven

→ Ontdek meer over legaten

Een waarborg voor ons waardevol werk

→ Ontdek meer over levensverzekeringen

Wacht niet langer met je steun

→ Ontdek meer over schenkingen

VERTROUWELIJKHEID & EXPERTISE:
U KUNT OP ONS REKENEN BIJ ELKE STAP VAN UW ENGAGEMENT.

Een legaat, schenking of levensverzekering ten gunste van Handicap International is een waardevol engagement, dat zorgvuldig en met het juiste advies moet worden overwogen. Wij staan klaar om naar u te luisteren en om al uw vragen te beantwoorden, in alle vertrouwelijkheid en zonder enige verplichting. We zijn uiteraard ook bereid om hiervoor naar u toe te komen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

ONS TEAM STAAT KLAAR OM UW VRAGEN TE BEANTWOORDEN:

02 280 16 01