Goto main content

SCHENKING

WACHT NIET LANGER MET JE STEUN

Een schenking is een notariële akte waarbij u de rechten van één van uw eigendommen onherroepelijk overdraagt aan Handicap International.

Een schenking kan bestaan uit een som geld, een roerend of onroerend goed, auteursrechten,...

 

Bernard heeft beslist om Handicap International te steunen in hun strijd voor een rechtvaardigere en inclusievere wereld.

Bernard heeft een schenking gedaan aan Handicap International.

Ik heb veel gereisd in mijn leven en heb al veel armoede en uitsluiting gezien.

Ik ben op de hoogte van het geweldige werk van Handicap International. Aangezien ik er toch niet meer kom, heb ik besloten om nu al mijn buitenverblijf te schenken. Onrechtvaardigheid en ellende moeten immers nu aangepakt worden.

ER BESTAAN MEERDERE SOORTEN SCHENKINGEN:

DE SCHENKING
IN VOLLE EIGENDOM

U draagt een bepaald goed onherroepelijk en onmiddellijk over aan Handicap International, die er de volle eigenaar van wordt.

DE SCHENKING
IN NAAKTE EIGENDOM

U draagt een bepaald goed over aan Handicap International, maar u behoudt het vruchtgebruik ervan.

DE SCHENKING
VAN TIJDELIJK VRUCHTGEBRUIK

U geeft enkel het vruchtgebruik van een bepaald goed - m.a.w. de winst of huurinkomsten - aan Handicap International voor een minimale periode van 3 jaar.

Wat uw schenking ook is, u zorgt ervoor dat Handicap International onmiddellijk met uw steun in actie kan schieten.

Vind al de nodige informatie over schenkingen terug in onze gratis informatiegids. U kan ook in alle vertrouwelijkheid contact met ons opnemen.

VERTROUWELIJKHEID & EXPERTISE:
U KUNT OP ONS REKENEN BIJ ELKE STAP VAN UW ENGAGEMENT.

Een legaat, schenking of levensverzekering ten gunste van Handicap International is een waardevol engagement, dat zorgvuldig en met het juiste advies moet worden overwogen. Wij staan klaar om naar u te luisteren en om al uw vragen te beantwoorden, in alle vertrouwelijkheid en zonder enige verplichting. We zijn uiteraard ook bereid om hiervoor naar u toe te komen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

ONS TEAM STAAT KLAAR OM UW VRAGEN TE BEANTWOORDEN:

02 280 16 01