Goto main content

Disclaimer, intellectuele eigendom en privacy

Disclaimer

Handicap International streeft naar een zo volledig, juist en actueel mogelijke inhoud van haar website. Voor mogelijke fouten of onvolledigheden kan Handicap International niet aansprakelijk worden gesteld. Handicap International kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites die aan deze site zijn gelinkt.

Heb jij fouten of onvolledigheden ontdekt? Laat het weten aan onze webmaster.

Intellectuele eigendom

Het geheel van deze website is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten die Handicap International bezit op grond van de toepasselijke Belgische en internationale wetgeving.

Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en ander gebruik van het geheel of een deel van deze website zijn verboden, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van Handicap International.

Het logo van Handicap International is een merk dat bij het Franse Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) is gedeponeerd. Dat merk mag dus niet worden gereproduceerd, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van Handicap International.

Privacy

Vanaf 25/05/2018 gaat het nieuwe reglement (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 van kracht, betreffend de bescherming van fysieke personen tegenover de behandeling van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, tot intrekking van richtlijn 95/46/CE (algemeen reglement over de gegevensbescherming).

Persoonlijke gegevens

Op onze website surfen, een informatieformulier invullen, donateur worden, zich inschrijven voor een sportief of ander evenement, een crowdfundingpagina invullen of er een bericht plaatsen … bij elke actie bezorg je ons een stukje persoonlijke informatie.
Sommige gegevens zijn verplicht en worden aangeduid met een asterisk (*). Andere gegevens worden automatisch verzameld als gevolg van uw gedrag op onze site. 

Rekening houdend met de bescherming van uw privéleven, engageert Handicap International zich om de voorschriften opgelegd door de Belgische wetgeving inzake de privégegevens te respecteren, alsook het reglement (EU) n°2016/679 van 27 april 2016 vanaf de invoering op 25 mei 2018, zoals hieronder beschreven.

Verwerkingsverantwoordelijke

De gegevens die we verzamelen op deze site vallen onder de verantwoordelijkheid van de vzw Handicap International, Gewijde-Boomstraat 44 bus 1 – 1050 Brussel. Ondernemingsnummer: 432 235 661

Het doel van het verzamelen van uw gegevens en de bewaartermijn

De verzamelde gegevens worden, in functie van uw gedrag op onze website, gebruikt om de volgende handelingen uit te voeren:
 
•    Verwerking van giften
•    Opmaak van fiscale attesten
•    Reservatie bij de organisatie van evenementen
•    Informeren over onze programma’s en oproepen voor donaties lanceren
•    Petities tekenen en de publieke opinie mobiliseren
•    Verwerking van sollicitaties
•    Registreren van opmerkingen en verwerken van enquêtes
•    Statistieken en het websiteverkeer meten
•    Informatie delen met partners

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de realisatie van bovengenoemde handelingen.

Wie ontvangt uw gegevens?

Uw gegevens worden intern verwerkt, door de betrokken departementen, of verstrekt aan een derde partij door Erwin Telemans, algemeen directeur van Handicap International België wanneer noodzakelijk voor bovengenoemde handelingen.

Rechten van de gebruiker

Conform aan het reglement 2016/679 van 27 april 2016, beschikt u over het recht op toegang, correcties, bezwaar (inclusief de verzending van communicatie via post), beperking van de verwerking, overdraagbaarheid en het verwijderen van deze gegevens vanaf 25 mei 2018.

Om deze rechten uit te oefenen volstaat het om u te richten tot: 
Handicap International
Gewijde-Boomstraat 44 bus 1
1050 Brussel
Tel: (+32) 02 280 16 01
E-mail: [email protected]

In geval van problemen in verband met het beheer van uw persoonlijke gegevens, heb je de mogelijkheid om je te richten tot de Gegevensbeschermingsauthoriteit of andere bevoegde controle-instanties.

Veiligheidsmaatregelen

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, neemt HI alle voorzorgen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren en vooral om te verhinderen dat ze worden veranderd, beschadigd of dat onbevoegde derden toegang zouden krijgen.

Conform aan het reglement 2016/679 van 27 april 2016, engageren onze toeleveranciers zich om alle organisatorische middelen en technieken in te zetten voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Het gebruik van cookies

Cookies zijn unieke data die door de server van de website worden opgeslagen op jouw toestel, opdat ons systeem het toestel kan herkennen. Ze kunnen geen fysieke personen identificeren.
Voor meer informatie over cookies, kan je je wenden tot de website van de GBA via deze link.
Wij gebruiken cookies om de navigatie op de site vlotter te laten verlopen en om inhoud voor te stellen die is aangepast aan jouw interesses. Ze kunnen bijvoorbeeld:
•    jouw laatste zoekterm op onze website terugvinden
•    jouw weergavevoorkeuren herkennen
•    jouw navigatiegeschiedenis op onze website herkennen, zodat we je niet vragen om een petitie te tekenen of formulier in te vullen wanneer je dat al gedaan hebt.

Je kunt altijd een cookie weigeren of deactiveren. Wijzig hiervoor uw cookie-instellingen door op de onderstaande knop te klikken.