Goto main content

Raad van bestuur

De raad van bestuur verenigt personen die zich engageren voor Handicap International. Via hun specialisatie of persoonlijke ervaring helpen ze mee de doelstellingen van de organisatie te realiseren.

Anne Tilleux Anne Tilleux Anne Tilleux Anne Tilleux
Anne Tilleux

Lid

Catherine Hock

Lid

André Lallemand

Penningmeester en vicevoorzitter

Patrick Keusters

Voorzitter

Christian Fuchs

Secretaris

François Gilson

Lid

Sylvie De Maegd

Lid

Philippe Thoul

Lid