Goto main content

Noodhulp

Bij conflicten of natuurrampen schiet Handicap International (HI) vluchtelingen, ontheemden en andere slachtoffers te hulp via een veelzijdige aanpak. Gewonden, mensen die getraumatiseerd zijn, personen met een handicap en andere mensen in een kwetsbare personen worden bijgestaan in al hun noden.

 

Bij conflicten of natuurrampen schiet Handicap International (HI) vluchtelingen, ontheemden en andere slachtoffers te hulp via een veelzijdige aanpak. Gewonden, mensen die getraumatiseerd zijn, personen met een handicap en andere mensen in een kwetsbare personen worden bijgestaan in al hun noden.

 
 

 Onze aanpak 

 

Handicap International staat paraat om in te grijpen bij eender welke crisis, van orkanen tot aardbevingen, van oorlogen tot interne conflicten. Ze zorgt dat mensen en middelen klaar zijn om zo een snel antwoord te bieden aan de noden van de getroffen bevolking. In de landen waar de organisatie al aanwezig is, anticipeert Handicap International op toekomstige crisissen via een proces van voorbereiding en preventie. Zo zorgt ze ervoor dat haar teams op elk moment in actie kunnen schieten.

We bereiden de meest kwetsbare bevolkingsgroepen voor op rampen en vermijden slachtoffers via onze lokale werking in dorpen, stadswijken en gemeenten.

Niet alleen zorgt Handicap International ervoor dat haar eigen noodhulp toegankelijk en bereikbaar is voor kwetsbare personen, ze deelt haar ervaring ook met andere humanitaire hulporganisaties zodat onder meer personen met een handicap niet worden vergeten.

 

 

 Consortium 12-12 

 

Consortium 12-12 bestaat uit zeven verschillende humanitaire hulporganisatie die bij zeer zware crisissen in lage- en middelinkomenslanden gezamenlijk fondsen werven bij de Belgische bevolking.

Handicap International werd lid van Consortium 12-12 in 2004, het jaar waarin een krachtige tsunami toesloeg aan de kusten van de Indische Oceaan.

 

72u

Gemiddelde tijd die nodig is om een noodhulpactie op te zetten

 

8

Aantal noodhulpinterventies in 2023

 

963.129

Aantal slachtoffers die in 2022 noodhulp kregen

 Snelle interventie door goede voorbereiding 

 

Gemiddeld binnen 72 uur na een ramp kan Handicap International op eender welke plek ter wereld noodhulp bieden .

De organisatie beschikt over een team van noodhulpspecialisten en heel wat logistieke middelen. Dit team kan op elk moment worden uitgestuurd om de noden binnen een getroffen regio te evalueren.

Nadien zorgt een ander team ervoor dat slachtoffers worden bijgestaan met specifieke hulp en dat de toegang tot humanitaire diensten worden vergemakkelijkt.

 

 Onze interventiegebieden 

 

 • Verdelen van levensnoodzakelijke goederen
 • Voorzien van onderdak
 • Toegang tot water en sanitaire voorzieningen waarborgen
 • Logistieke diensten verlenen aan andere humanitaire actoren
 • Revalidatiezorg bieden
 • Psychologische en psychosociale ondersteuning bieden
 • Bescherming bieden tegen geweld en misbruik
 • Noodhulp inclusief maken
 • Verminderen van gewapend geweld
 • Terugdringen van aantal slachtoffers bij rampen
 • Verdelen van levensnoodzakelijke goederen
 • Voorzien van onderdak
 • Toegang tot water en sanitaire voorzieningen waarborgen
 • Logistieke diensten verlenen aan andere humanitaire actoren
 • Revalidatiezorg bieden
 • Psychologische en psychosociale ondersteuning bieden
 • Bescherming bieden tegen geweld en misbruik
 • Noodhulp inclusief maken
 • Verminderen van gewapend geweld
 • Terugdringen van aantal slachtoffers bij rampen
 
 
 

 Hulp aan de meest kwetsbaren 

 

Tijdens elke noodhulpinterventie zorgt Handicap International ervoor dat personen met een handicap en andere mensen in een kwetsbare situatie toegang krijgen tot hulp waar ze voordien van werden uitgesloten.

Daarnaast pleit de organisatie voor een inclusievere noodhulp zodat niemand wordt vergeten.

 
 

 Interventies 

 

 2023 

 

Gaza - Gewapend conflict

HI is één van de organisaties die humanitaire hulp verlenen in Gaza. Tot op heden bereikten we 68 van de 91 opvangcentra in het zuiden en evalueerden we de de behoeften van 4.000 ontheemden. Ook ondersteunden we 805 mensen door de verdeling van basismaterialen. Om in de immense noden van de burgerbevolking te kunnen blijven voorzien, roepen we op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.

 
 
 

 2023 

 

Marokko - Aardbeving

Samen met onze Marokkaanse partners geven we alles om tegemoet te komen aan de eerste noden van de overlevenden van de ramp. Velen van hen verloren al hun bezittingen. Via de verdeling van tenten, zeilen en dekens zorgen we voor tijdelijke oplossingen voor de slachtoffers. Gewonden en personen met een handicap voorzien we van rolstoelen of krukken zodat ze opnieuw zelfstandig kunnen bewegen. Op iets langere termijn gaan we ook samen met plaatselijke gezondheidscentra van start met revalidatiehulp en psychologische ondersteuning.

 
 

 2023 

 

Syrië / Turkije - Aardbeving 12-12

HI heeft zich gefocust op volgende humanitaire noden:

 • Gezondheid (revalidatiezorg, mentale gezondheid en psychologische ondersteuning)
 • Bescherming (inclusieve en toegankelijke humanitaire hulp)
 • Reductie van gewapend geweld (bewustmaking rond risico’s van rondslingerende explosieven)
 • Logistieke diensten (verdeling van humanitaire hulp).
 
 
 

 2022 

 

Pakistan - Overstromingen

HI heeft in totaal 1000 voedselpakketten en 1000 pakketten met basisgoederen verdeeld onder families in het Noord-Pakistaanse Nowshehra en Charsadda. Het gaat om meer dan 1.500 families die getroffen zijn door de dramatische overstromingen, waardoor ongeveer 15.500 personen bereikt werden met deze noodhulp.

 
 

 2022 

 

Oekraïne - Gewapend conflict 12-12

 • Ondersteuning van de revalidatieafdelingen van vijf ziekenhuizen via de opleiding van 58 zorgpersoneelsleden en de levering van revalidatiemateriaal en mobiliteitshulpmiddelen.
 • 3.015 revalidatiesessies aan 317 patiënten
 • Mentale gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning voor 2.178 ontheemden
 • Levering van 7.000 noodhulppakketten
 • 3.072 kwetsbare mensen ontvingen financiële steun
 • 14.600 mensen volgden een bewustmakingssessies over de risico's van rondslingerende explosieven of een sessie over bescherming en voorbereiding op een conflict
 • Vervoer van 9.968 ton humanitaire goederen via 720 verschillende transportoperaties

Cijfers van 2022

 
 
 

 2021 

 

Haïti - Aardbeving

3145 personen ontvingen steun van Handicap International, in de vorm van revalidatiesessies, mobiliteitshulpmiddelen (krukken, rolstoelen, enz.) of psychosociale steun. Er werden 1500 hygiënekits uitgedeeld aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.  HI heeft ook bijgedragen tot de levering van humanitaire hulp via haar logistieke tak en heeft geholpen bij het vrijmaken van de wegen.

 
 
 
 

* De weergave en het gebruik van grenzen, geografische namen en gerelateerde gegevens op deze pagina zijn niet exhaustief, hebben geen garantie van een correcte weergave en impliceren op geen enkele manier een officieel standpunt van HI.

Meer over dit onderwerp

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever Noodhulp

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever

Statement van Handicap International

Israëlische invasie van Rafah verergert humanitaire ramp Noodhulp

Israëlische invasie van Rafah verergert humanitaire ramp

Wereldleiders ondernemen geen actie

Photos : © Hardy Skills / © Crolle Agency / © M. Itouhar / © K.W Dalati / © Development Tales Media / © T. Mayer / © G-H.Rouzier / HI