Goto main content

Preventie en gezondheid

Een goede gezondheid is een mensenrecht.

Toegang tot gezondheidszorg is een essentiële stap naar sociale inclusie. Of het nu gaat om het voorkomen van de oorzaken van handicaps, het creëren van lokale gezondheidsdiensten of psychologische ondersteuning, al onze acties hebben maar één doel: ervoor zorgen dat elke man, vrouw en kind de mogelijkheid heeft om gezond te blijven.

Gezondheid van moeders en kinderen

In onze streken is de geboorte van een kind meestal een blije gebeurtenis. In veel landen waar Handicap International actief is, is dat echter anders. Elk jaar halen 5,6 miljoen kinderen hun vijfde verjaardag niet. 300.000 vrouwen sterven tijdens de bevalling, vooral in ontwikkelingslanden. Meer dan 10 miljoen vrouwen houden er problemen aan over, die tot handicaps kunnen leiden.

Veel van die handicaps zouden nochtans vermeden of beperkt kunnen worden door een betere opvolging van moeder en kind. Daarom leidt Handicap International sinds 2006 projecten om handicaps bij moeders en jonge kinderen te voorkomen (opleiding van vroedvrouwen, vaststelling van een handicap bij een kind, hulp aan vrouwen die een fistel opliepen …).

Preventie van invaliderende ziektes

Invaliderende ziektes zijn een plaag in veel ontwikkelingslanden. Ziektes zoals HIV/AIDS, lymfatische filariasis, epilepsie, poliomyelitis, diabetes en lepra leiden vaak tot ernstige handicaps en sociale uitsluiting. Met behulp van voorzorgsmaatregelen, informatie-, vaccinatie- en screeningcampagnes kan de bevolking echter tegen deze ziekten worden beschermd en kan vroegtijdige opsporing de ernstigste invaliderende gevolgen van deze ziektes verminderen of vertragen.

Eenmaal invaliderende ziekten beter worden begrepen, worden ze beter behandeld en beter geaccepteerd door de familie en vrienden van de patiënt. Daarom werken we nauw samen met lokale organisaties, instellingen en gezondheidswerkers om vaccinatie- en bewustmakingscampagnes te voeren, informatie- en screeningscentra op te zetten en opleidingen te organiseren.

Psychologische ondersteuning

Handicap International biedt steun aan een aantal mensen met psychische problemen, zoals oorlogs- en conflictslachtoffers, vluchtelingen, kindsoldaten en kinderen met autisme of leermoeilijkheden.

In elke situatie werken onze teams nauw samen met het individu, zijn of haar familie en lokale gezondheidswerkers om ervoor te zorgen dat elk individu de juiste behandeling krijgt.

Veilig verkeer

Sinds 2000 heeft Handicap International projecten voor verkeersveiligheid in Zuidoost-Azië. In die regio vallen steeds meer verkeersslachtoffers. De infrastructuur is veelal niet aangepast aan het stijgend aantal auto's en vooral bromfietsen. Voertuigen zijn vaak aftans en er zijn geen of geen degelijke helmen en veiligheidsgordels. Verkeersregels en rijbewijzen zijn zeldzaam. De wegen zijn bovendien in slechte staat en voetpaden bestaan niet.  Daarnaast wordt er veel gereden onder invloed.

De focus van Handicap International ligt vooral op preventie. We stimuleren scholen om les te geven over verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door leerkrachten op te leiden. We zetten ook intensieve sensibilisatiecampagnes voor het grote publiek op touw. Zo maken we de bevolking duidelijk dat het belangrijk is om een helm te dragen. Om een mentaliteitsverandering te bereiken, betrekken we lokale verenigingen bij onze campagnes. Dankzij ons lobbywerk hebben we er in Vietnam trouwens voor gezorgd dat het wettelijk verplicht werd een helm te dragen. Verder helpen we slachtoffers te revalideren, bijvoorbeeld door de oprichting van centra voor slachtoffers met ruggenmergletsels, een veel voorkomend probleem bij verkeersongevallen.