Goto main content

Wettelijke bepalingen

Disclaimer

Handicap International streeft naar een zo volledig, juist en actueel mogelijke inhoud van haar website. Voor mogelijke fouten of onvolledigheden kan Handicap International niet aansprakelijk worden gesteld. Handicap International kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites die aan deze site zijn gelinkt.

Heb jij fouten of onvolledigheden ontdekt? Laat het weten aan onze webmaster.

 

Intellectuele eigendom

Het geheel van deze website is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten die Handicap International bezit op grond van de toepasselijke Belgische en internationale wetgeving.

Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en ander gebruik van het geheel of een deel van deze website zijn verboden, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van Handicap International.

Het logo van Handicap International is een merk dat bij het Franse Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) is gedeponeerd. Dat merk mag dus niet worden gereproduceerd, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van Handicap International.