Goto main content

 Financiële transparantie 

 

Vanwaar komen onze fondsen?

Onze financiële middelen hebben verschillende herkomsten: publieke instellingen, particuliere schenkers, fondsen en privé-bedrijven. We waarborgen dat een zo groot mogelijk deel van deze inkomsten rechtstreeks naar onze projecten op het terrein gaat.

 
Onze fondsen Onze fondsen Onze fondsen Onze fondsen
 
 
Répartition mission sociale Répartition mission sociale Répartition mission sociale Répartition mission sociale

Hoe worden onze inkomsten gebruikt?

We hechten er veel belang aan dat een zo groot mogelijk deel van de fondsen die wij ontvangen, besteed wordt aan de uitvoering van onze sociale missie in de hele wereld.

De particuliere giften die wij ontvangen, worden meestal samengevoegd, om de flexibiliteit en autonomie van ons werk te behouden en zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de personen in de meest kwetsbare situaties. Deze giften kunnen op verzoek aan specifieke programma's worden toegewezen.

Meer info over onze donateurs en onze inkomsten vind je terug in ons jaarrapport.

 
 
Homme équipé d'une prothèse marche dans des marais Homme équipé d'une prothèse marche dans des marais Homme équipé d'une prothèse marche dans des marais Homme équipé d'une prothèse marche dans des marais

© Eric Martin

 

Hoe worden wij gecontroleerd ?

Bedrijfsrevisoren van Pragmat Audit controleren onze jaarrekeningen. Bovendien worden onze projectuitgaven regelmatig onderworpen aan specifieke audits, in opdracht van onze publieke donateurs. De rekeningen voor 2021 werden op 13 juni 2022 door de Algemene Vergadering goedgekeurd. Deze verschillende controles, versterkt door strikte interne controles en procedures, garanderen een optimaal beheer van de middelen waarover we beschikken.

 

Internationale transparantie

Het International Aid Transparancy Initiative (IATI) brengt landen die hulp bieden, landen die hulp ontvangen, maatschappelijke organisaties en deskundigen samen. Hun gemeenschappelijke doel is de transparantie van de hulp te verbeteren en de doeltreffendheid op vlak van de strijd tegen armoede, te vergroten.

Klik op onderstaande knop om meer te weten te komen over de steun die de Belgische Ontwikkelingssamenwerking verleent aan Handicap International België.

 

Ethische code

Handicap International België is een actief lid van de Ethische Fondsenwerving vzw (RE-EF) en onderschrijft de deontologische code van de RE-EF. Daarin is het recht op informatie opgenomen. Donateurs, sympathisanten en personeelsleden worden automatisch op de hoogte gehouden van het gebruik van de ontvangen middelen.

Je hebt het recht om ons aanvullende informatie te vragen, zoals een kostenanalyse van de winst- en verliesrekening, het verslag van de bedrijfsrevisor, de loonspanning (verhouding tussen laagste en hoogste brutoloon) of de afschrijvingstabel.

 
 

Nog meer weten?

Leer ons beter kennen! Wij ontvangen je graag in onze kantoren, Gewijde-Boomstraat 44, 1050 Elsene, en beantwoorden met plezier al uw vragen over onze financiële transparantie. Aarzel niet om een afspraak met ons te maken. Mail ons via [email protected] of bel ons rechtstreeks op 02 280 16 01.


 
 
VEF Logo VEF Logo VEF Logo VEF Logo