Goto main content

Veelgestelde vragen

Hoe blijf ik op de hoogte van de activiteiten van Handicap International?

Hoe is Handicap International georganiseerd?

Handicap International is een internationale ngo met een hoofdzetel verspreid over Lyon en Brussel. De verschillende projecten wereldwijd worden van daaruit operationeel en financieel opgevolgd.

Ze heeft ook acht nationale afdelingen: in België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Verenigde Staten, Canada en Zwitserland. Deze houden focussen hoofdzakelijk op sensibiliseringswerk en fondsenwerving.

Wat zijn de acties van Handicap International tegen landmijnen en clustermunitie?

Al van bij haar oprichting bindt Handicap International de strijd aan tegen niet-ontplofte explosieven. Haar acties tegen mijnen en clustermunitie beslaan verschillende domeinen.

  • Handicap International doet aan ontmijning en werkt daarvoor nauw samen met lokale overheden. Ontmijners worden ook volgens internationale standaarden opgeleid.
  • Onze teams helpen de slachtoffers van mijnen en clustermunitie. Ze voorzien kinesitherapie, prothesen, orthesen en psychologische hulp.
  • Mensen die in gebieden leven die verontreinigd zijn door oorlogsresten worden gesensibiliseerd over de risico’s om ongevallen te vermijden.
  • Handicap International pleit bij overheden om het Verdrag van Ottawa tegen landmijnen en het Verdrag van Oslo tegen clustermunitie te bekrachtigen en na te leven.

Handicap International sensibiliseert al jaren de maatschappij en de verschillende landen over de gevolgen van het bombarderen van steden en dorpen tijdens conflicten en de impact ervan op de burgerbevolking.

Waar komen de financiële middelen van Handicap International vandaan?

De financiële middelen van Handicap International zijn afkomstig van privégiften, fondsen van overheden, internationale instellingen en private stichtingen. 

Bekijk ons jaarrapport voor gedetailleerde informatie over onze inkomsten.

Hoe doe ik een gift aan Handicap International?

De projecten van Handicap International kan je steunen met een gift:

  • Via onze website: ga naar onze steunpagina en kies je gewenste bedrag.
  • Via overschrijving op het rekeningnummer IBAN BE80 0000 0000 7777.

Belangrijk: is het jaarlijks totaal van je giften aan Handicap International 40 euro of meer, dan is je gift fiscaal aftrekbaar en krijg je 45% van dit totaal terug via belastingsvermindering.

Wat is de belastingaftrek voor mijn giften in België?

Zie onze informatiepagina (FR)

Wanneer ontvang ik mijn fiscaal attest?

Indien je het totaal van je giften aan Handicap International in het voorbije kalenderjaar 40 euro of meer was, sturen we het volgende jaar (in de periode van het voorjaar) automatisch een fiscaal attest naar je op.

Heb je je attest nog niet ontvangen of ben je het attest kwijt en wens je een duplicaat? Contacteer dan onze dienst Giften