Goto main content

Veelgestelde vragen

Hoe blijf ik op de hoogte van de activiteiten van Handicap International?

Hoe is Handicap International georganiseerd?

Handicap International is een internationale ngo met een hoofdzetel verspreid over Lyon en Brussel. De verschillende projecten wereldwijd worden van daaruit operationeel en financieel opgevolgd.

Ze heeft ook acht nationale afdelingen: in België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Verenigde Staten, Canada en Zwitserland. Deze houden focussen hoofdzakelijk op sensibiliseringswerk en fondsenwerving.

Waarom focust Handicap International zich tot mensen met een handicap?

Weinig humanitaire organisaties richten zich tot deze doelgroep. Toch heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 16 % van de wereldbevolking een handicap. En zij hebben met specifieke problemen af te rekenen, zeker in lage- en middelinkomenslanden.

Wat zijn de acties van Handicap International tegen landmijnen en clustermunitie?

Al van bij haar oprichting bindt Handicap International de strijd aan tegen niet-ontplofte explosieven. Haar acties tegen mijnen en clustermunitie beslaan verschillende domeinen.

  • Handicap International doet aan ontmijning en werkt daarvoor nauw samen met lokale overheden. Ontmijners worden ook volgens internationale standaarden opgeleid.
  • Onze teams helpen de slachtoffers van mijnen en clustermunitie. Ze voorzien kinesitherapie, prothesen, orthesen en psychologische hulp.
  • Mensen die in gebieden leven die verontreinigd zijn door oorlogsresten worden gesensibiliseerd over de risico’s om ongevallen te vermijden.
  • Handicap International pleit bij overheden om het Verdrag van Ottawa tegen landmijnen en het Verdrag van Oslo tegen clustermunitie te bekrachtigen en na te leven.

Handicap International sensibiliseert al jaren de maatschappij en de verschillende landen over de gevolgen van het bombarderen van steden en dorpen tijdens conflicten en de impact ervan op de burgerbevolking.

Wat doet Handicap International in België

  • Bewustmaking: : via campagnes, onze interactieve stands op events en een educatief spel op secundaire scholen maken we de Belgische bevolking bewust van het belang van ons werk wereldwijd enerzijds en van inclusie van personen met een handicap in het onderwijs, arbeidsmarkt en samenleving in het algemeen anderzijds.
  • Fondsenwerving: we zamelen giften en fondsen in bij de Belgische bevolking, alsook bij overheden en private partners. Dit is essentieel om al onze verschillende projecten te financieren.

  • Beleidsbeïnvloeding: via contacten met Belgische beleidsmakers proberen we op internationaal niveau neiuwe regels vast te leggen. We liggen aan de basis van enkele belangrijke verdragen en conventies.

  • Innovatie: We werken samen met verschillende bedrijven en hogescholen en onderzoeken samen een weg voor de recyclage en hergebruik van prothesen en orthesen.

Helpen jullie personen met een handicap in België?

Handicap International biedt geen rechtstreekse steun of zorg aan personen in België. Vergeleken met een heel aantal lage- en middelinkomenslanden waar we dit wel doen, beschikt België over een relatief goed aanbod wat betreft gezondheidszorg en ondersteuning van personen met een handicap.

Meer informatie over ondersteuning voor personen met een handicap in België vind je op https://handicap.belgium.be/nl

Via bewustmakingsacties werkt de organisatie wel aan een mentaliteitsverandering bij het Belgische publiek. Daarenboven wordt via beleidswerk op internationaal niveau gewerkt aan betere ondersteuning van personen met een handicap door bijvoorbeeld een betere, kwaliteitsvolle en toegankelijke revalidatiezorg, wat uiteraard ook zijn impact heeft op het Belgische niveau.

Kan ik vrijwilligerswerk doen bij Handicap International in het buitenland?

Dat is helaas niet mogelijk. In een aantal landen werken we samen met vrijwilligers bij de ondersteuning van onze projecten. Zij worden echter lokaal aangeworven. Deze vrijwilligers kennen de taal, omgeving en cultuur en zijn hierdoor de ideale personen om ons bij te staan in ons werk.

Je kan je wel engageren als vrijwilliger voor Handicap International België. Alle info hierrond lees je op de vrijwilligerspagina.

Waar komen de financiële middelen van Handicap International vandaan?

De financiële middelen van Handicap International zijn afkomstig van privégiften, fondsen van overheden, internationale instellingen en private stichtingen. 

Bekijk ons jaarrapport voor gedetailleerde informatie over onze inkomsten.

Hebben jullie ook fondsenwervingsteams op straat?

Handicap International werkt samen met een gespecialiseerd agentschap om mensen op straat kennis te laten maken met de organisatie. Het fondsenwervingsteam spreekt voorbijgangers op straat aan over de projecten van Handicap International.
Het team is goed herkenbaar (T-shirt of jas met het logo van Handicap International) en zal nooit iets anders voorstellen dan een maandelijkse domiciliëring. Cash geld wordt nooit gevraagd.

Word je toch op straat aangesproken om cash geld te geven voor Handicap International, dan gaat het om oplichterij.

Hoe doe ik een gift aan Handicap International?

De projecten van Handicap International kan je steunen met een gift:

  • Via onze website: ga naar onze steunpagina en kies je gewenste bedrag.
  • Via overschrijving op het rekeningnummer IBAN BE80 0000 0000 7777.

Belangrijk: is het jaarlijks totaal van je giften aan Handicap International 40 euro of meer, dan is je gift fiscaal aftrekbaar en krijg je 45% van dit totaal terug via belastingsvermindering.

Wat is de belastingaftrek voor mijn giften in België?

Zie onze informatiepagina (FR)

Wanneer ontvang ik mijn fiscaal attest?

Indien je het totaal van je giften aan Handicap International in het voorbije kalenderjaar 40 euro of meer was, sturen we het volgende jaar (in de periode van het voorjaar) automatisch een fiscaal attest naar je op.

Heb je je attest nog niet ontvangen of ben je het attest kwijt en wens je een duplicaat? Contacteer dan onze dienst Giften