Goto main content

Algemeen

Hoe blijf ik op de hoogte van de activiteiten van Handicap International?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en volg ons op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn voor actuele informatie over onze projecten op het terrein en onze acties in België.

 

Wat doet Handicap International?

Handicap International is een internationale niet-gouvernementele organisatie (ngo) die projecten leidt voor mensen met een handicap in meer dan vijftig ontwikkelingslanden. De organisatie heeft zich gespecialiseerd in verschillende actiegebieden.  

Voor Handicap International telt iedereen mee! Mensen met een handicap, maar ook de meest kwetsbaren, zoals ouderen, zieken, zwangere vrouwen en kinderen, hebben het recht om een menswaardig leven te leiden. Onze teams bieden hen ondersteuning, bescherming en zorg, terwijl ze tegelijkertijd onrecht en mensenrechtenschendingen bestrijden.

Onze interventiegebieden:

 • We verlenen noodhulp aan bevolkingsgroepen die getroffen worden door humanitaire crises (oorlogen, natuurrampen)
 • revalidatiezorg, mobiele hulpmiddelen (rolstoelen, protheses, ortheses, krukken, …) en psychologische ondersteuning
 • Preventie: we bestrijden de oorzaken van handicaps (verkeersongevallen, gezondheid van moeder en kind, enz.) en invaliderende ziektes
 • Inclusie: onderwijs, werkgelegenheid en sociale inclusie
 • We strijden voor de rechten van mensen met een handicap en tegen gewapend geweld.
   

Zijn jullie ook actief in België?

De missie van Handicap International is de meest kwetsbare mensen helpen in ontwikkelingslanden. Maar ook in België is Handicap International op verschillende vlakken actief: 

 • Vrijwilligerswerking. Vrijwilligers organiseren sensibiliserings- en fondsenwervingsactiviteiten over het hele land, doorheen het hele jaar.
 • Fototentoonstellingen 
 • Het Humanity & Inclusion-loopteam. Elk jaar doet Handicap International mee aan verschillende loopwedstrijden in het land, zoals de 20 km door Brussel. Lopers zamelen een sponsorbedrag in en lopen zo voor de revalidatie van anderen.
   

Wat zijn de acties van Handicap International tegen mijnen en clustermunitie?

Al van bij haar oprichting bindt Handicap International de strijd aan tegen niet-ontploft oorlogstuig. Haar acties tegen mijnen en clustermunitie beslaan verschillende domeinen.

 • Handicap International doet aan ontmijning en werkt daarvoor nauw samen met lokale overheden. Ontmijners worden ook volgens internationale standaarden opgeleid.
 • Onze teams helpen de slachtoffers van mijnen en clustermunitie. Ze voorzien kinesitherapie, prothesen, orthesen en psychologische hulp.
 • Mensen die in gevarengebieden leven worden gesensibiliseerd over de risico’s.
 • Handicap International pleit bij overheden om het Verdrag van Ottawa tegen mijnen en het Verdrag van Oslo tegen clustermunitie te bekrachtigen en na te leven.

Handicap International heeft één niet mis te verstane boodschap voor de internationale gemeenschap: Stop bommen op burgers!
Teken hier onze petitie

Waarom richt Handicap International zich enkel tot mensen met een handicap in de ontwikkelingslanden?

Weinig humanitaire organisaties richten zich tot die doelgroep. Toch hebben volgens de Wereldgezondheidsorganisatie één miljard mensen – dus 15 % van de wereldbevolking – een handicap. En zij hebben met specifieke problemen af te rekenen, zeker in ontwikkelingslanden.

Lees het dossier van Handicap International over World Report on Disability en leer welke moeilijkheden mensen met een handicap in deze landen ondervinden en hoe Handicap International daaraan tegemoet komt.

Wat is de organisatiestructuur van Handicap International?

Handicap International is een Federatie van acht nationale afdelingen, namelijk Handicap International België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zwitserland. De nationale afdelingen doen aan sensibilisatie en fondsenwerving.

De Federatie Handicap International heeft operationele afdelingen in Brussel en Lyon. De projecten op het terrein worden van daaruit opgevolgd.
 

Hoe doe ik een gift aan Handicap International?

De projecten van Handicap International steunen met een gift kan op verschillende manieren:

 • Via onze website: ga naar onze steunpagina en kies je gewenste bedrag.
 • Via overschrijving op het rekeningnummer IBAN BE80 0000 0000 7777.

Goed om weten: vanaf 40 eur is je gift fiscaal aftrekbaar, waardoor je ongeveer de helft van de fiscus terugkrijgt.

Heb je nog vragen over giften? Contacteer ons via mail ([email protected]) of bel naar +32 (0)2 233 01 82 tussen 9u en 13u.

Fondsenwervingcampagnes in de openbare ruimte

Handicap International werkt samen met een gespecialiseerd agentschap om mensen op straat kennis te laten maken met de organisatie. Het fondsenwervingsteam spreekt voorbijgangers op straat aan over de projecten van Handicap International.
Het team is goed herkenbaar (T-shirt of jas met het logo van Handicap International) en zal nooit iets anders voorstellen dan een maandelijkse domiciliëring. Cash geld wordt nooit gevraagd.

Word je op straat aangesproken om cash geld te geven voor Handicap International, dan gaat het om oplichterij.

Wat is de belastingaftrek voor mijn giften in België?

Zie onze informatiepagina (FR)

Wanneer ontvang ik mijn fiscaal attest?

Indien je het voorbije jaar een gift van 40 euro of meer hebt gedaan, dan sturen we het volgende jaar (in de periode van het voorjaar) automatisch een fiscaal attest naar je op.

Heb je je attest nog niet ontvangen of ben je het attest kwijt en wens je een duplicaat? Contacteer ons via mail ([email protected]) of bel naar +32 (0)2 233 01 82 tussen 9u en 13u.

Waar komen de financiële middelen van Handicap International vandaan?

De financiële middelen van Handicap International zijn afkomstig van verschillende bronnen: privégiften en fondsen van (internationale en nationale) overheden, publieke instellingen en private stichtingen. 

Bekijk ons jaarrapport voor meer gedetailleerde en de meest recente informatie.

Wil je zelf een gift doen? Dan kun je dit doen via onze donatiepagina of per overschrijving op het rekeningnummer van Handicap International (IBAN) BE80 0000 0000 7777. Vanaf 40 euro is je gift fiscaal aftrekbaar en recupereer je ongeveer de helft.