Goto main content

 Magazine 

 

Lees ons digitaal zesmaandelijks magazine met nieuws over onze projecten in de wereld en in België

Mei 2023

  • Libanon - Een lichtpunt van hoop in het vluchtelingenkamp

  • Syrïe - Land in oorlog, levens door mekaar geschud

  • Antoine Sépulchre - De nieuwe algemeen directeur van Handicap International België

  • Valentina Pomatto - Revalidatiezorg, niet langer een luxedienst

  • Belgïe - Nieuws over onze projecten

Het laatste magazine van Handicap International. Het laatste magazine van Handicap International. Het laatste magazine van Handicap International. Het laatste magazine van Handicap International.
 

Oktober 2022

HI Magazine 130 HI Magazine 130 HI Magazine 130 HI Magazine 130

Mei 2022

Oktober 2021

Mei 2021