Goto main content

 Jaarrapport 2023 

 

 Onze impact in 2023 

2,67 miljoen

directe begunstigden*

 

10,18 miljoen

indirecte begunstigden*
 
Gezondheid
858.769 personen
Sociaal & Inclusie
850.439 personen
Revalidatie
536.309 personen
Bescherming & risicobeperking
242.661 personen
Bestrijding van gewapend geweld
590.643 personen
In noodsituaties
1.380.591 personen

(*) Aantal personen die in 2022 rechtstreeks werden begunstigd door de activiteiten van HI en onze partners. Eenzelfde persoon kan door meerdere van deze diensten of activiteiten worden geholpen. Daarom kunnen data per thema niet worden opgeteld.

(**) Personen die indirect genoten van een goed of dienst dat werd ontvangen door een directe begunstigde van Handicap International

 

 Handicap International wereldwijd 

59 interventielanden

446 projecten

5072 werknemers, waarvan 67 in België

 

 • 4.241 nationale & 268 internationale werknemers in projectlanden

 • 291 werknemers binnen programmamanagement op de hoofdzetel

 • 272 werknemers in ondersteunende diensten, fondsenwerving en communicatie

1 Bolivia - 2 Colombia - 3 Cuba - 4 Haïti - 5 Peru - 6 Venezuela - 7 Duitsland - 8 Oostenrijk - 9 België - 10 Canada - 11 Verenigde Staten - 12 Frankrijk - 13 Luxemburg - 14 Moldavië - 15 Verenigd Koninkrijk - 16 Zwitserland - 17 Oekraïne - 18 Libië - 19 Marokko - 20 Tunesië - 21 Benin - 22 Burkina Faso - 23 Guinee- Bissau - 24 Mali - 25 Niger - 26 Senegal - 27 Sierra Leone - 28 Togo - 29 Madagaskar - 30 Egypte - 31 Irak - 32 Jordanië - 33 Libanon - 34 Palestina - 35 Syrië - 36 Jemen - 37 Ethiopië - 38 Kenia - 39 Mozambique - 40 Oeganda - 41 Centraal-Afrikaanse Republiek - 42 Democratische Republiek Congo - 43 Rwanda - 44 Somalië - 45 Zuid-Soedan - 46 Tsjaad - 47 China - 48 Afghanistan - 49 Bangladesh - 50 India - 51 Nepal - 52 Pakistan - 53 Sri Lanka - 54 Cambodja - 55 Laos - 56 Myanmar - 57 Filipijnen - 58 Thailand - 59 Vietnam

 In de kijker 

 Haïti 

Revalidatiezorg in uitzonderlijke context

 • 2497 personen kregen revalidatiezorg en/of psychosociale ondersteuning
 • 479 gezondheidswerkers en (ouders van) patiënten kregen een opleiding revalidatiezorg

 Oeganda 

Ontwikkeling van kinderen bevorderen

 • 1 gezondheidscentrum werd gebouwd
 • 3 gezondheidscentra werden gerenoveerd
 • 250 kinderen met een handicap of ontwikkelingsachterstand zijn geïdentificeerd
 • 70 kinderen volgden een zorgtraject op maat
 • 4 hulpgroepen voor ouders werden opgericht

 Gaza 

Torenhoge noden na escalatie conflict

 • 3967 revalidatiesessies werden gegeven aan gewonde personen
 • 30.877 mensen namen deel aan recreatieve activiteiten
 • 500.000 personen kregen een sms met richtlijnen rond bescherming tegen gewapend geweld
 • 12.600 mensen volgden een bewustmakingssessie rond bescherming tegen gewapend geweld

 Oekraïne 

Humanitaire hulp op meerdere fronten

 • 2400 mensen kregen revalidatiezorg
 • 6700 mensen kregen psychosociale ondersteuning
 • 89.000 mensen volgden een bewustmakingssessie rond explosieven

 Syrië / Turkije 

Revalidatiezorg na aardbeving

 • 31.115 personen kregen revalidatiezorg
 • 24.370 medische en mobiliteitshulpmiddelen werden verdeeld
 • 16.332 mantelzorgers volgden een training
 • 27.111 mensen volgden individuele psychologische sessies
 • 70.407 personen volgden een bewustmakingssessie rond explosieven

 Marokko 

Een inclusieve arbeidsmarkt

 • 140 personen met een handicap kregen een opleiding en begeleiding
 • 15 bedrijven werden doorgelicht op hun niveau van inclusie
 • 54 personen vonden een betaalde job

 Burkina Faso / Mali / Niger /
DR Congo 

Bescherming van kwetsbare personen in noodsituaties

 • 199 actieplannen werden opgestart op gemeenschapsniveau
 • 7210 huishoudens ontvingen basisgoederen
 • 104.635 personen volgden een bewustmakingssessie rond mentale gezondheid, bescherming en reductie van gewapend geweld
 • 81% van de doelgroep verklaart nu bestendiger te zijn tegen nieuwe risico’s
illustratie van bommen die vallen als regen illustratie van bommen die vallen als regen illustratie van bommen die vallen als regen illustratie van bommen die vallen als regen

 Beleidsbeïnvloeding 

Baanbrekende resolutie over revalidatiezorg

Na vier jaar van stevig beleidswerk door Handicap International en haar partners namen in mei 2023 de 194 lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een resolutie over revalidatiezorg aan. Een allereerste internationale overeenkomst specifiek rond dit thema, zorgt voor een grote stap voorwaarts richting universele toegang tot revalidatiediensten.

 In België 

 Evenementen 

 • Antwerp 10 Miles
 • 20km door Brussel
 • Concert HarmonieOrkest
 • Sensibilisering op de SUP-wedstrijd in Genval, (muziek)festivals La Semo in Edingen, Retrouvailles in Luik, Mysterious Festival in Hautrage en het Med’in Alma studentenfestival van de UCL in Brussel
 • CHANCE, filmvertoning en fototentoonstelling
 • Confidences avec Axelle Red

 Beleidsbeïnvloeding 

 

 • Bezoek aan federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez naar aanleiding van de resolutie over revalidatiezorg van de Wereldgezondheidsorganisatie
 • Karine Lalieux, federaal minister bevoegd voor het beleid rond personen met een handicap, op bezoek in de kantoren van Handicap International in Brussel.
 • Contacten met het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib rond het gebruik van explosieve wapens in de conflicten in Oekraïne en Gaza

 

 

 Campagnes 

 • De campagne Mijnenveger in het echt werd uitgebouwd rond een vernieuwde, realistische versie van het nostalgische computerspel Mijnenveger. Bezoekers van de campagnewebsite leerden via het spel de gevaren van rondslingerende oorlogsresten en het belang van het ontmijningswerk van Handicap International kennen.
 •       Na de escalatie van het conflict in Gaza schaarde Handicap International zich achter de internationale campagne #CeaseFireNow en eiste via haar website, nieuwsbrief en social media een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza. 

 Nieuwe directeur 

In april 2023 wordt Antoine Sépulchre, die dan al vijf jaar aan de slag is binnen de organisatie, directeur van Handicap International België. Na een periode als manager Fondsenwerving volgt hij Erwin Telemans op, die vier jaar aan het hoofd stond van de ngo. Antoine wil zich als directeur focussen op drie elementen: het vergoten van de impact van de ngo op maatschappelijk vlak, blijven voortbouwen op innovatie en evolutie van de werkmethoden, en de persoonlijke ontwikkeling van werknemers, met specifieke aandacht aan mentale gezondheid.

 Inkomsten en uitgaven 

Inkomsten

 

€ 520.145
uitzonderlijke opbrengsten en andere

€ 6.321.531
inzameling van privéfondsen

€ 8.345.232
institutionele fondsen

Uitgaven

Voor € 100 die door het HI-netwerk (*,**) werd uitgegeven

*Het HI-netwerk bestaat uit de HI-Federatie, de HI-stichting en de acht nationale verenigingen: Duitsland, België, Canada, Verenigde Staten, Frankrijk, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland evenals het kantoor in Oostenrijk

Inkomsten

€ 520.145
uitzonderlijke opbrengsten en andere

€ 6.321.531
inzameling van privéfondsen

€ 8.345.232
institutionele fondsen

Bekijk het volledige jaarrapport 2023

Download het jaarrapport

Vraag een gedrukte versie aan via: [email protected]