Goto main content

 Onze organisatie 

 
Handicap International (HI) is een internationale niet-gouvernementele organisatie (ngo) die zich inzet voor mensen met een beperking en andere personen in een kwetsbare situatie. Het is onze missie om aan hun basisbehoeften tegemoet te komen, hun levensomstandigheden te verbeteren en respect te promoten voor hun waardigheid en hun fundamentele rechten.
 

Wat?

Preventie en bescherming
Implementatie van  evacuatiesystemen bij natuurrampen, lobbying voor een verbod op het gebruik van explosieven in dichtbevolkte gebieden,...

Noodhulp bij conflicten en natuurrampen
Ontruimen van wegen, logistieke hulp bij verdeling van hulpgoederen, uitdelen van hygiënische kits voor personen in meest kwetsbare situaties,...

Revalidatie van mensen met een beperking
Revalidatiesessies, psyschosociale sessies, uitdelen van mobiliteitshulpmiddelen zoals rolstoelen en krukken,...

Inclusie van mensen met een beperking
op school, op de arbeidsmarkt, in het verenigingsleven en in de rest van de samenleving

Focus op mijnen en andere explosieven
Sensibilisering van bevolking over gevaren van mijnen, ontmijning, lobbying voor een verbod op mijnen en clustermunitie,...

Lees meer over onze interventiedomeinen via het hoofdmenu

HI in 4 minuten

 

Waarom?

Art. 1 Universele Verklaring Rechten van de Mens:
 ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren’.

Echter...

500 miljoen mensen met een beperking heeft niet de middelen om zich te verzorgen
98% van de kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden gaat niet naar school
80% van de mensen met een beperking moet overleven met minder dan 1 euro per dag

 

Hoe?

Samenwerking met lokale organisaties, zoals verenigingen voor mensen met een beperking en gezondheidscentra

Onafhankelijke en onpartijdige tussenkomst in situaties van armoede en uitsluiting, bij conflicten en natuurrampen

Aanwerving van lokaal personeel

Via fondsen van publieke instellingen, privébedrijven en particulieren

 

Waar?

HI bestaat uit een overkoepelende federatie die verdeeld is over Lyon en Brussel. Deze federatie coördineert de projecten in 60 landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië en is verantwoordelijk voor beleidsbeïnvloeding op internationaal niveau.

Daarnaast zijn er 8 nationale afdelingen - België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Canada en de VS - die zich bezighouden met sensibiliseringsacties, fondsenwerving en beleidsbeïnvloeding op nationaal niveau.

Handicap International in cijfers

Handicap International in cijfers Handicap International in cijfers Handicap International in cijfers Handicap International in cijfers