Meteen naar de inhoud

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking financiert bepaalde projecten van Handicap International verspreid over 10 landen (DRC, Rwanda, Burundi, Haïti, Benin, Bolivia, Colombia, Cuba, Cambodja en Laos).

International Aid Transparency Initiative (IATI)

De ontwikkelingslanden worden geconfronteerd met grote moeilijkheden om toegang te krijgen tot actuele informatie over ontwikkelingshulp en humanitaire hulp; cruciale informatie voor het plannen en efficiënt behandelen van de middelen die ter beschikking gesteld werden. Bovendien hebben de burgers in ontwikkelingslanden en donorlanden niet voldoende informatie om hun regering tot de verantwoording te roepen over hoe die deze middelen inzet.

Het International Aid Transparency Initiative (IATI) wil deze problemen aanpakken door de toegang tot en het gebruik en het begrijpen van deze informatie over de uitgaven te vergemakkelijken, zowel voor ontwikkelingshulp als voor noodhulp.

IATI verenigt donorlanden, België is lid sinds 2012, en ontwikkelingslanden, organisaties uit het maatschappelijke middenveld en andere experts. Zij engageren zich om samen te werken voor een betere transparantie bij hulpverlening en om hun efficiëntie te vergroten in de strijd tegen armoede.

Via deze links vindt u de informatie betreffende de verschafte middelen aan Handicap International door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Deze financiering valt onder de vijfjarige kaderovereenkomst 2017-2021: « Op eigen benen staan: Voor een maatschappij die vermijdbare handicaps voorkomt, voor een maatschappij waar alle personen met een handicap hun rechten kunnen uitoefenen », verspreid over 10 landen (DRC, Rwanda, Burundi, Haïti, Benin, Bolivia, Colombia, Cuba, Cambodja en Laos).

 

Evaluaties

De gevoerde evaluaties zijn onafhankelijke evaluaties die Handicap International toestaan om hun interventies op te volgen, er conclusies uit te trekken en de rekeningen voor te leggen aan institutionele schenkers/donateurs.

De evaluatierapporten en de gepubliceerde antwoorden van de verantwoordelijken hebben dus betrekking op de interventies die Handicap International uitvoerde voor het vijfjarige programma 2017-2021 « Op eigen benen staan: Voor een maatschappij die vermijdbare handicaps voorkomt, voor een maatschappij waar alle personen met een handicap hun rechten kunnen uitoefenen », gesubsidieerd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

 

Cambodja

Het betreft een slotevaluatie naar aanleiding van het einde van het project « het hoofd bieden aan de uitdagingen rond functionele revalidatie onder een openbaar bestuur » dat 3 jaar (2014-2017) duurde, in Kampong Cham in Cambodja. Deze evaluatie beperkt zich tot twee objectieven:

  • Een heldere evaluatie opstellen over de resultaten van het project om voldoende informatie te leveren over de relevantie, efficiëntie, kwaliteit, impact en duurzaamheid;
  • Aanbevelingen maken.

Het referentiekader voor deze evaluatie bevindt zich in de bijlagen van de slotevaluatie.

Het referentiekader bevindt zich in de bijlagen van de slotevaluatie. Het antwoord van het bestuur van HI op deze evaluatie vindt u hier. Het referentiekader voor de evaluatie vindt u hier.

Colombia

Het is een tweeledige evaluatie over het programma betreffende de economische inschakeling van kwetsbare mensen, in het bijzonder de mensen met een handicap in Colombia tussen 2014 en 2017. Het doel van deze evaluatie was om de verwezenlijkingen, de successen en de moeilijkheden van dit programma te identificeren, en op basis hiervan aanbevelingen te maken. Hiermee werd rekening gehouden in het antwoord van het HI-bestuur. Het referentiekader voor de evaluatie vindt u hier.

Laos

Het is een evaluatie over het programma over ontwikkeling van de vroege kinderjaren en revalidatie in Laos sinds 2014. Het doel van deze evaluatie was om de verwezenlijkingen, de successen en de moeilijkheden van dit programma te identificeren, en op basis hiervan aanbevelingen te maken. Hiermee werd rekening gehouden in het antwoord van het HI-bestuur. Het referentiekader voor de evaluatie vindt u hier.