Go to main content

Palestijnse gebieden

Het mandaat van Handicap International (HI) in Palestina bestaat erin het dagelijkse leven van de personen in de meest kwetsbare situaties, waaronder personen met een handicap, te verbeteren.

HI informatiestand in de Gazastrook

HI informatiestand in de Gazastrook | © Tom Shelton / HI

Lopende acties

HI werkt sinds 1996 in Palestina en heeft als voornaamste taak organisaties voor personen met een handicap te ondersteunen. In 1999 lanceerde de organisatie een onderwijsinitiatief over de risico's van landmijnen en andere explosieve oorlogsresten. Sindsdien is in samenwerking met lokale verenigingen een groot aantal ontwikkelingsinitiatieven uitgevoerd: functionele revalidatie, psychosociale steun, toegang tot onderwijs en aanpassing van woningen voor personen met een handicap.

Tot de lopende projecten behoort de verbetering van de toegang tot basisdiensten, waaronder revalidatie en psychosociale steun voor personen met een handicap. HI ondersteunt de integratie van kinderen met een handicap in gewone scholen. De organisatie leidt ook een programma om mensen met een handicap beter op te nemen in de noodplannen in geval van crisis.

HI ondersteunt ook arme families waarbij één of meer leden van de familie leven met een handicap. Deze families zijn extra getroffen door de COVID-19-crisis en worden door middel van tijdelijke voedselhulp en duurzaam economisch herstel ondersteund.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Geconfronteerd met een voortdurende crisis met Israël en een langdurige blokkade in de Gazastrook, probeert de Palestijnse bevolking, waaronder personen met een handicap, zich zo goed mogelijk te redden.

De levensomstandigheden in de bezette Palestijnse gebieden blijven zeer gespannen en de Palestijnen in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever zijn bijzonder kwetsbaar. De toch al precaire sociaal-economische situatie is sterk verslechterd sinds de COVID-19-pandemie. Door een gebrek aan werkgelegenheid, beperkingen op het verkeer van goederen en personen, enz. is de werkloosheid explosief gestegen. Doordat de dienstensectoren en niet-gouvernementele organisaties over weinig middelen beschikken, worstelen de Palestijnen om in hun basisbehoeften te voorzien, vooral personen met een handicap, die vaak over het hoofd worden gezien en niet naar behoren worden vertegenwoordigd in de ontwikkelings- en hulpverlening.

In de Gazastrook hebben de laatste opflakkeringen van geweld in 2018-2019 en in mei 2021 geleid tot een verdere isolatie van de meest kwetsbare segmenten van de samenleving, met toenemende moeilijkheden om toegang te krijgen tot zorg en werkgelegenheid.

Mensen met een handicap hebben te kampen met discriminatie op elk niveau van de samenleving, met name op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid. Deze situatie is vooral problematisch voor vrouwen met een handicap en moeders van kinderen met een handicap.

Team van Handicap International in de Palestina: 27
Aanvang van het programma: 1996

Lees ook

Nieuw rapport over de verwoestende impact van explosieve wapens op burgers in Gaza
© Handicap International | Photo © Tom Shelton / HI
Mijnen en andere wapens

Nieuw rapport over de verwoestende impact van explosieve wapens op burgers in Gaza

De beleidsdienst van Handicap International komt naar buiten met nieuw document: 'De impact van explosieven in Gaza - De mensen achter de cijfers'.

Isolement in Gaza: Ihab is de wanhoop nabij
© HI
Noodhulp Revalidatie

Isolement in Gaza: Ihab is de wanhoop nabij

Ihab woont met zijn vrouw en twee kleine kinderen in een klein huis in Gaza. In 2019 raakte hij gewond aan beide benen. Hij verkocht zaden en koude dranken op straat toen er geweld losbarstte bij een demonstratie. De lockdownmaatregelen bemoeilijken zijn herstel.

Nieuw geweld in Gaza: explosieve wapens veroorzaken zware verwondingen Mijnen en andere wapens Revalidatie

Nieuw geweld in Gaza: explosieve wapens veroorzaken zware verwondingen

Meer dan dertig personen werden het voorbije weekend gedood bij raketaanvallen en bombardementen tussen Gaza en Israël. Deze escalatie van het geweld kan een nieuwe golf van gewonden veroorzaken in Gaza, waar de ziekenhuizen en revalidatiecentra nu al kreunen onder het werk.