Goto main content

Palestijnse gebieden

Het mandaat van Handicap International (HI) in Palestina bestaat erin het dagelijkse leven van de personen in de meest kwetsbare situaties, waaronder personen met een handicap, te verbeteren.

HI informatiestand in de Gazastrook

HI informatiestand in de Gazastrook | © Tom Shelton / HI

Lopende acties

HI werkt sinds 1996 in Palestina en heeft als voornaamste taak organisaties voor personen met een handicap te ondersteunen. In 1999 lanceerde de organisatie een onderwijsinitiatief over de risico's van landmijnen en andere explosieve oorlogsresten. Sindsdien is in samenwerking met lokale verenigingen een groot aantal ontwikkelingsinitiatieven uitgevoerd: functionele revalidatie, psychosociale steun, toegang tot onderwijs en aanpassing van woningen voor personen met een handicap.

Tot de lopende projecten behoort de verbetering van de toegang tot basisdiensten, waaronder revalidatie en psychosociale steun voor personen met een handicap. HI ondersteunt de integratie van kinderen met een handicap in gewone scholen. De organisatie leidt ook een programma om mensen met een handicap beter op te nemen in de noodplannen in geval van crisis.

HI ondersteunt ook arme families waarbij één of meer leden van de familie leven met een handicap. Deze families zijn extra getroffen door de COVID-19-crisis en worden door middel van tijdelijke voedselhulp en duurzaam economisch herstel ondersteund.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Geconfronteerd met een voortdurende crisis met Israël en een langdurige blokkade in de Gazastrook, probeert de Palestijnse bevolking, waaronder personen met een handicap, zich zo goed mogelijk te redden.

De levensomstandigheden in de bezette Palestijnse gebieden blijven zeer gespannen en de Palestijnen in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever zijn bijzonder kwetsbaar. De toch al precaire sociaal-economische situatie is sterk verslechterd sinds de COVID-19-pandemie. Door een gebrek aan werkgelegenheid, beperkingen op het verkeer van goederen en personen, enz. is de werkloosheid explosief gestegen. Doordat de dienstensectoren en niet-gouvernementele organisaties over weinig middelen beschikken, worstelen de Palestijnen om in hun basisbehoeften te voorzien, vooral personen met een handicap, die vaak over het hoofd worden gezien en niet naar behoren worden vertegenwoordigd in de ontwikkelings- en hulpverlening.

In de Gazastrook hebben de laatste opflakkeringen van geweld in 2018-2019 en in mei 2021 geleid tot een verdere isolatie van de meest kwetsbare segmenten van de samenleving, met toenemende moeilijkheden om toegang te krijgen tot zorg en werkgelegenheid.

Mensen met een handicap hebben te kampen met discriminatie op elk niveau van de samenleving, met name op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid. Deze situatie is vooral problematisch voor vrouwen met een handicap en moeders van kinderen met een handicap.

Team van Handicap International in de Palestina: 27
Aanvang van het programma: 1996

Lees ook

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."
© S. Sulaiman / HQ
Noodhulp

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."

Maria Marelli is kinesitherapeut bij Handicap International. Ze gaat regelmatig naar Rafah om ons team in Gaza te ondersteunen.

Enorme nood aan revalidatiezorg in Gaza
© HI
Noodhulp Revalidatie

Enorme nood aan revalidatiezorg in Gaza

Vele slachtoffers lopen het risico om een permanente handicap over te houden aan hun verwondingen. Handicap International biedt revalidatiezorg, al is dat in zeer moeilijke omstandigheden.

Gaza: Handicap International is geschokt door de crisis in Rafah
© S. Hejji - HQ
Noodhulp

Gaza: Handicap International is geschokt door de crisis in Rafah

De algemene directeurs van verschillende ngo's en mensenrechtenorganisaties, waaronder Handicap International, delen een gezamenlijke verklaring waarin ze oproepen tot een onmiddellijke stopzetting van de militaire plannen van Israël.