Goto main content

Haïti

Onze organisatie voert ontwikkelingsprojecten uit om de toegang tot revalidatiezorg en de professionele en sociale inclusie van mensen met een beperking te bevorderen.

Twee kinderen met een amputatie na de aardbeving in 2010.

Twee kinderen met een amputatie na de aardbeving in 2010. | © William Daniels / HI

Lopende acties

Om een lokaal tekort aan revalidatievaardigheden aan te pakken, leidt HI revalidatieprofessionals op die geen formele opleiding hebben gehad. De organisatie bevordert de toegang tot kwalitatief hoogwaardige revalidatiediensten en biedt ondersteuning (waaronder organisatorische en technische ondersteuning) aan gezondheidsvoorzieningen.

Andere projecten van Handicap International hebben bijgedragen aan een betere voorbereiding en bescherming van kwetsbare personen, voornamelijk personen met een beperking, wanneer een natuurramp zich voordoet. We sensibiliseren en geven opleidingen aan belanghebbende partijen (overheid, beveiligingsdiensten en projectpartners), zodat ze rekening zouden houden met de specifieke behoeften van de meest kwetsbaren.

Handicap International stimuleert verder de economische integratie van mensen met een beperking, door opleidingscentra op te starten en werkgevers bewust te maken van het potentieel van personen met een beperking op de arbeidsmarkt.
Tot slot helpen we ook de verkeersveiligheid in Haïti verbeteren door voorlichtingscampagnes te organiseren over de gevaren op de weg. We verbeteren eveneens de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking.

Sinds augustus 2020 werkt HI ook aan het beperken van de impact van COVID-19 op de meest kwetsbaren - waaronder mensen met een beperking - door hun toegang tot zorg te garanderen, in hun basisbehoeften te voorzien, ademhalingstherapie te bieden aan jonge kinderen of psychosociale ondersteuning te bieden aan volwassenen.

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Haïti, één van de armste landen ter wereld, kent een aanhoudende situatie van politieke instabiliteit. De behoeften lopen sterk uiteen van de verschillende gebieden in het land en de betreffende bevolkingsgroepen. Veelvuldige orkanen en aardbevingen vergroten de kwetsbaarheid van de bevolking en de schade aan de toch al zwakke infrastructuur. De COVID-pandemie heeft de toch al dramatische humanitaire situatie alleen maar verergerd.

In de hoofdstad Port-au-Prince zijn er grote problemen ontstaan die voortvloeien uit de sociaaleconomische malaise: werkloosheid (zeer hoog onder de jongeren), stijgende voedselprijzen, onveiligheid en een tekort aan gezond drinkwater, onderwijs en gezondheidszorg. Op het platteland is er een algemeen tekort aan scholen en gezondheidscentra en de bevolking is erg gevoelig voor natuurrampen, zoals cyclonen, tsunami’s en grote droogte.

In deze context van algemene armoede is de positie van personen met een beperking nog alarmerender. De meeste van hun basisbehoeften, zoals voeding, onderdak, gezondheidszorg, orthopedische hulpmiddelen en veiligheid, worden vaak niet vervuld.

Team van Handicap International in Haïti: 48
Aanwezig in Haïti: sinds 2008

Lees ook

Haïti, 7 maanden na de aardbeving
© Gh.Rouzier / HI
Noodhulp Revalidatie

Haïti, 7 maanden na de aardbeving

Handicap International blijft de getroffen gemeenschappen ondersteunen om het tekort aan lokale revalidatiediensten te compenseren.

Haïti, een maand na de aardbeving
© R.CREWS/ HI
Noodhulp

Haïti, een maand na de aardbeving

Een maand nadat een aardbeving het zuidwesten van Haïti opschrikte, zijn de humanitaire behoeften nog steeds immens. Meer dan 2.000 mensen kwamen om, 650.000 Haïtianen verkeren nog steeds in nood.

Meer dan 16 ton aan hulpgoederen op weg naar Haïti
© Archives / HI
Noodhulp

Meer dan 16 ton aan hulpgoederen op weg naar Haïti

Handicap International heeft naar aanleiding van de aardbeving in Haïti 16 ton aan humanitaire hulpgoederen vrijgemaakt vanuit zijn depot in Dubai. Het materiaal is op weg naar Port-au-Prince.