Goto main content

LEGAAT

LAAT JE WAARDEN VERDER LEVEN

 

WAT IS EEN LEGAAT?

Een legaat is een som geld of een goed dat iemand nalaat bij zijn overlijden. Een deel van de erfenis, het zogenaamde ‘voorbehouden deel’ van de nalatenschap, gaat automatisch en door de wet bepaald naar de kinderen (de reservataire erfgenamen) of, indien er geen kinderen zijn, naar de langstlevende echtgenoot.


Wat overblijft kan worden nagelaten aan een persoon of organisatie naar keuze. Dit is het ‘beschikbare deel’. Als er geen directe erfgenaam of overlevende echtgenoot is, kan het gehele nalatenschap vrij worden geschonken.

Sinds 2021 is de verhouding tussen het voorbehouden deel en het beschikbare deel niet langer afhankelijk van het aantal kinderen. Hoeveel kinderen u ook heeft, u behoudt altijd de beslissing over de helft van uw nalatenschap.

 

Een voorbeeld:

Jeanne, weduwe met 2 kinderen.  Op het moment van haar overlijden ontvangen haar 2 kinderen (reservataire erfgenamen) dus samen de helft van haar eigendommen. Het beschikbare deel, kan worden nagelaten aan Handicap International.

 

Sylvie en Charles hebben samen beslist om Handicap International te steunen in hun strijd voor een wereld met meer menselijkheid en inclusiviteit.

Sylvie en haar echtgenoot, Charles,
schenken een legaat aan Handicap International

Toen ik voor het eerst hoorde dat er vandaag de dag nog steeds kinderen slachtoffer worden van landmijnen, was ik geschokt.

Ik ken ondertussen de ontmijningsprojecten van Handicap International en ik vind dat de organisatie schitterend werk levert. Werk dat wij willen steunen. Via de schenking van een legaat aan Handicap International ondersteunen we alle onschuldige oorlogslachtoffers.

 
 
 
 

AAN WIE KUNT U EEN LEGAAT SCHENKEN?

Een legaat kan geschonken worden aan een fysieke persoon of aan een organisatie, zoals Handicap International.

Goed om te weten: Handicap International is erkend als een organisatie met onbaatzuchtig doel. Daarom krijgen we een zeer grote vermindering op successierechten in Brussel en Wallonië. In Vlaanderen zijn we volledig vrijgesteld van successierechten.

Een legaat aan Handicap International gaat dus voor een zeer groot deel (voor Brussel of Wallonië) of integraal (voor Vlaanderen) naar onze projecten.

 

Antoine Sépulchre, directeur van Handicap International Antoine Sépulchre, directeur van Handicap International Antoine Sépulchre, directeur van Handicap International Antoine Sépulchre, directeur van Handicap International

Antoine Sépulchre, Directeur HI België, getuigt over het belang van een legaat.

Uw bezittingen nalaten aan Handicap International is een geweldige manier om hoop te geven aan mensen met een beperking of andere mensen in kwetsbare situaties. Dit gebaar van vrijgevigheid heeft niet alleen gevolgen voor de huidige generaties, maar ook voor die van morgen. Uw nagelaten vermogen geeft ons concrete middelen om onze acties voort te zetten en de activiteiten van onze organisatie te ontwikkelen.

 
 
 

WAAROM EEN LEGAAT SCHENKEN AAN HANDICAP INTERNATIONAL?

Een legaat schenken is een manier om uw waarden ook na uw dood verder te laten leven. Het geeft u de mogelijkheid om uw engagement na uw leven niet verloren te laten gaan.

Is het nu een appartement, juwelen, een geldbedrag, een schilderij of iets anders dat u ons nalaat. Het zal telkens bijdragen tot de projecten die we opzetten om de oorzaken van een handicap tegen te gaan: extreme armoede, gewapende conflicten, natuurrampen, geweld of ongevallen.

Met uw legaat steunt u onze revalidatie- en ontmijningsprogramma's, alsook onze strijd voor een inclusievere wereld via de integratie van mensen met een beperking in het onderwijs, de arbeidsmarkt en in de samenleving in het algemeen.

 
 

HOE SCHENKT U EEN LEGAAT AAN HANDICAP INTERNATIONAL?

Een legaat schenken aan Handicap International is zeer eenvoudig: u hoeft enkel een testament ten gunste van onze organisatie op te stellen.

Een testament is het enige document dat u in staat stelt uw wensen kenbaar te maken en te bepalen wie uw bezittingen zal erven en volgens welke verhouding.

Er bestaan meerdere soorten testamenten maar de meest gebruikte zijn:

- het eigenhandig (of onderhands) testament: het testament is door u met de hand opgesteld, gedateerd en getekend.

- het notarieel (of openbaar) testament: het testament is opgesteld en geregistreerd door een notaris, in de aanwezigheid van twee getuigen of een tweede notaris.

 

Er bestaan ook 4 soorten legaten, zo kiest u zelf op welke manier u uw bezittingen wil nalaten:

 

Het bijzonder legaat is een legaat waarbij u één of meerdere specifiek omschreven goederen schenkt.

Meer weten

 

Het legaat onder algemene titel is een legaat waarbij u een bepaald deel van uw vermogen schenkt. Dit kan zowel een percentage als een bepaald onderdeel van uw vermogen zijn.

Meer weten

 

Een algemeen legaat is een legaat waarbij u uw volledige vermogen schenkt.

Meer weten

 
 
Een revalidatiesessie met een kind en zijn fysio. Beeld dat de universele erfenis illustreert. Een revalidatiesessie met een kind en zijn fysio. Beeld dat de universele erfenis illustreert. Een revalidatiesessie met een kind en zijn fysio. Beeld dat de universele erfenis illustreert. Een revalidatiesessie met een kind en zijn fysio. Beeld dat de universele erfenis illustreert.

Een duolegaat is een dubbel legaat waarbij de successierechten van de ene legataris worden overgenomen door de andere legataris.

Meer weten

 
 
 

AncreWAAR KUNT U MEER ADVIES VERKRIJGEN?

Omdat de schenking van een legaat een belangrijke persoonlijke beslissing is, is een juist advies essentieel. Aarzel niet om contact op te nemen met uw notaris voor het opstellen van uw testament.

Het team van Handicap International dat verantwoordelijk is voor de legaten, schenkingen en levensverzekeringen staat uiteraard ook klaar om u te begeleiden bij uw beslissing en om ervoor te zorgen dat uw wensen worden uitgevoerd.

Uw contactpersoon:
 

Telefoon: 02 280 16 01
E-mail : [email protected]

Alle praktische informatie over legaten en testamenten vindt u terug in onze gratis informatiegids.

 

VERTROUWELIJKHEID & EXPERTISE:
U KUNT OP ONS REKENEN BIJ ELKE STAP VAN UW ENGAGEMENT.

Een legaat, schenking of levensverzekering ten gunste van Handicap International is een waardevol engagement, dat zorgvuldig en met het juiste advies moet worden overwogen. Wij staan klaar om naar u te luisteren en om al uw vragen te beantwoorden, in alle vertrouwelijkheid en zonder enige verplichting. We zijn uiteraard ook bereid om hiervoor naar u toe te komen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

ONS TEAM STAAT KLAAR OM UW VRAGEN TE BEANTWOORDEN:

02 280 16 01