Goto main content

BIJZONDER LEGAAT

 
 

WAT IS EEN BIJZONDER LEGAAT?

Een bijzonder legaat betekent dat u één of meer specifiek omschreven goederen toewijst aan een persoon. Het kan gaan om onroerende goederen (een grond, een huis, een appartement,...) of roerende goederen (kunstwerken, meubels, geld,...). Dit verschilt van de andere soorten legaten, waar over percentages van uw nalatenschap wordt gesproken

Voorbeelden van een bijzonder legaat:

  • Ik schenk de meubels van mijn Antwerps appartement aan Handicap International; de opbrengst hiervan gaat naar de financiering van de programma's van de organisatie
  • Ik schenk de inhoud van één van mijn bankrekeningen aan Handicap International
  • Ik schenk mijn buitenverblijf in de ardennen aan Handicap International
 
 

WAT IS EEN BIJZONDERE LEGATARIS?

De term 'bijzondere legataris' verwijst naar een natuurlijke persoon of rechtspersoon waar een legaat aan wordt geschonken. De bijzondere legataris moet aan twee voorwaarden voldoen om recht te hebben op het legaat dat hem is nagelaten.

1- Vermelding in het testament met een exacte vermelding van het goed dat wordt nagelaten;

2- Een notariële akte die bepaalt dat het goed effectief wordt overgedragen aan de erfgenamen of bijzondere legataris.

 
 

WAAROM EEN BIJZONDER LEGAAT SCHENKEN AAN HANDICAP INTERNATIONAL ?

Het gebruik van een bijzonder legaat heeft twee voordelen:

1/ De bijzondere legataris moet geen schulden overnemen

De legataris is niet verplicht de schulden van de overledene te betalen. Enkel de kosten in verband met de overdracht van de erfenis (notariskosten, kosten van eigendomsattest, enz.) zullen moeten betaald worden.
In het geval van een onroerend goed zal de legataris, zodra hij eigenaar is geworden, de lasten gekoppeld aan dit goed moeten betalen (kosten van mede-eigendom, belastingen, enz.) en de inkomsten ontvangen (de huur).

2/ Omdat Handicap International erkend is als organisatie met onbaatzuchtig doel moet het geen (in Vlaanderen) of zeer weinig (in Brussel en Wallonië) successierechten betalen.

Onze organisatie besteedt het volledige bedrag (voor Vlaanderen) of het bijna volledige bedrag (voor Brussel en Wallonië) van het legaat aan de financiering van haar activiteiten.

U schenkt een bijzonder legaat van € 100.000 aan Handicap International:

  • Onze organisatie ontvangt de volledige € 100.000 (in Vlaanderen) of de bijna volledige € 100.000 (in Wallonië of Brussel)
  • Dankzij uw gebaar, kunnen we onze strijd tegen armoede, gewapende conflicten en uitsluiting verderzetten.
  • U steunt onze revalidatie- en ontmijningsprogramma's en zorgt mee voor de inclusie van personen met een beperking in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de samenleving in het algemeen.

Goed om te weten

  • Indien in het testament is vastgelegd dat het bijzonder legaat is 'vrijgesteld van kosten', zijn de successierechten en bijkomende kosten ten laste van de algemene legataris.
  • Het bijzonder legaat mag geen invloed hebben op het voorbehouden deel. Als de waarde van het bijzonder legaat hoger is dan het beschikbare deel wordt het legaat bijgevolg verkleind.
  • Als het geschonken goed niet meer bestaat op het moment van overlijden (bijvoorbeeld door de verkoop van een appartement tussen het moment dat het testament werd vastgelegd en het overlijden), vervalt het legaat.

 

 

HOE WORDT EEN BIJZONDER LEGAAT VASTGELEGD?

Om een legaat toe te kennen volstaat het om een testament op te stellen waarin precies wordt beschreven welk goed wordt nagelaten als bijzonder legaat samen met de volledige naam van de begunstigde.

Indien u niet zeker bent over het soort legaat dat u wenst te schenken bij de voorbereiding van uw testament, aarzel dan niet om uw notaris om advies te vragen. Ook het team van Handicap International staat klaar om uw vragen te beantwoorden, in alle verantwoordelijkheid en zonder enige verplichting.

 

 

 

Uw contactpersoon:

Geert Dobbelaere, verantwoordelijke legaten

Telefoon: + 32 (0) 485 65 60 74
E-mail: [email protected]

VERTROUWELIJKHEID & EXPERTISE:
U KUNT OP ONS REKENEN BIJ ELKE STAP VAN UW ENGAGEMENT.

Een legaat, schenking of levensverzekering ten gunste van Handicap International is een waardevol engagement, dat zorgvuldig en met het juiste advies moet worden overwogen. Wij staan klaar om naar u te luisteren en om al uw vragen te beantwoorden, in alle vertrouwelijkheid en zonder enige verplichting. We zijn uiteraard ook bereid om hiervoor naar u toe te komen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

ONS TEAM STAAT KLAAR OM UW VRAGEN TE BEANTWOORDEN:

+ 32 (0) 485 65 60 74