Goto main content

LEGAAT ONDER ALGEMENE TITEL

Legaten > Bijzonder legaat - Legaat onder algemene titel - Algemeen legaat - Duolegaat

 
 

WAT IS EEN LEGAAT ONDER ALGEMENE TITEL?

Een legaat onder algemene titel is een legaat waarbij een bepaald deel van het vermogen wordt geschonken aan één of meer begunstigden. Het verschilt dus van het algemeen legaat, waarbij het volledige vermogen wordt geschonken aan één of meer begunstigden.

Het legaat onder algemene titel kan zowel een percentage van het vermogen zijn als een onderdeel van het vermogen:

  • Percentage: de begunstigde ontvangt een vastgelegd percentage van het vermogen.
  • Een onderdeel: de begunstigde ontvangt de roerende of de onroerende goederen van het vermogen.

Goed om te weten:
In tegenstelling tot het bijzonder legaat moet de begunstigde van een legaat onder algemene titel wel eventuele schulden (bv. een lening van een huis) betalen, met een maximum van de waarde van het legaat.

 
 

WAT IS EEN LEGATARIS ONDER ALGEMENE TITEL?

De legataris onder algemene titel is de natuurlijke persoon of rechtspersoon waaraan het legaat onder algemene titel geschonken wordt, bijvoorbeeld Handicap International. Indien u een legaat van algemene titel schenkt aan Handicap International zal onze organisatie de overdracht van dat legaat moeten aanvragen bij de reservataire erfgenamen (kinderen en/of echtgeno(o)t(e)). Bij gebrek aan reservataire erfgenamen zal de overdracht moeten gebeuren door de algemene legataris.

 
 

WAT KAN JE NALATEN MET EEN LEGAAT ONDER ALGEMENE TITEL?

Indien u reservataire erfgenamen hebt, heeft het legaat onder algemene titel enkel betrekking op het beschikbare deel. Dit is het deel van uw nalatenschap waar u vrij over kan beslissen.

Indien u geen reservataire erfgenamen hebt, kan u uw volledige vermogen of een deel ervan, bv. al uw onroerende goederen, schenken aan één of meerdere legatarissen volgens uw keuze, zoals Handicap International.

 

WAAROM EEN LEGAAT ONDER ALGEMENE TITEL SCHENKEN AAN HANDICAP INTERNATIONAL?

Dankzij de schenking van een deel van uw vermogen aan onze organisatie kunnen we onze projecten opvolgen en verder ontwikkelen om zo naar een wereld te gaan die menselijker en inclusiever is.

In tegenstelling tot een bijzonder legaat, zijn we bij een legaat onder algemene titel onderworpen aan de betaling van alle schulden die verband houden met het goed dat u ons nalaat. Anderzijds moet Handicap International, als organisatie met onbaatzuchtig doel, geen (in Vlaanderen) of zeer weinig (in Brussel en Wallonië) successierechten betalen en zal het legaat dus integraal (in Vlaanderen) of bijna integraal (in Brussel en Wallonië) worden gebruikt voor de financiering van haar activiteiten.

 

 

 

HOE WORDT EEN LEGAAT ONDER ALGEMENE TITEL VASTGELEGD?

Om een legaat onder algemene titel vast te leggen moet u een testament opstellen. Opgelet: een testament is enkel geldig als dit door u persoonlijk is opgesteld en voorzien is van een datum en uw handtekening. In het testament moeten de volledige namen van de begunstigden worden vermeld.

Enkele voorbeelden van het neerschrijven van een legaat onder algemene titel:

  • "Ik ken Handicap International, met zetel te Gewijde-Boomstraat 44 bus 1 - 1050 Brussel, toe als legataris onder algemene titel van XX% van mijn vermogen."
  • "Ik verklaar Handicap International, met zetel te Gewijde-Boomstraat 44 bus 1 - 1050 Brussel, als legataris onder algemene titel van al mijn onroerende goederen"
  • "Al mijn roerende goederen worden geschonken aan Handicap International, met zetel te Gewijde-Boomstraat 44 bus 1 - 1050 Brussel"

Indien u niet zeker bent over het soort legaat dat u wenst te schenken bij de voorbereiding van uw testament, aarzel dan niet om uw notaris om advies te vragen. Ook het team van Handicap International staat klaar om uw vragen te beantwoorden, in alle verantwoordelijkheid en zonder enige verplichting.

Uw contactpersoon:

Telefoon: 02 280 16 01
E-mail: [email protected]

VERTROUWELIJKHEID & EXPERTISE:
U KUNT OP ONS REKENEN BIJ ELKE STAP VAN UW ENGAGEMENT.

Een legaat, schenking of levensverzekering ten gunste van Handicap International is een waardevol engagement, dat zorgvuldig en met het juiste advies moet worden overwogen. Wij staan klaar om naar u te luisteren en om al uw vragen te beantwoorden, in alle vertrouwelijkheid en zonder enige verplichting. We zijn uiteraard ook bereid om hiervoor naar u toe te komen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

ONS TEAM STAAT KLAAR OM UW VRAGEN TE BEANTWOORDEN:

02 280 16 01