Goto main content

ALGEMEEN LEGAAT

 
 

WAT IS EEN ALGEMEEN LEGAAT?

Een algemeen legaat is een legaat waarbij iemand zijn volledige vermogen - of het volledige beschikbare deel indien er reservataire erfgenamen zijn - nalaat aan één of meerdere universele legatarissen. Een algemeen legaat kan zowel in volle eigendom als in naakte eigendom worden geschonken.

Het algemeen legaat onderscheidt zich van een bijzonder legaat, waarbij één of meerdere specifieke goederen worden geschonken, en een legaat onder algemene titel, waarbij een bepaald percentage of een bepaald type (onroerende of roerende goederen) van het vermogen wordt geschonken.

Bij een algemeen legaat worden samen met de goederen ook de schulden doorgegeven aan de legataris(sen).

 
 

WAT IS EEN ALGEMENE LEGATARIS?

De algemene legataris is de natuurlijke of rechtspersoon waaraan het legaat wordt geschonken. Om recht te hebben op het legaat, moet de algemene legataris opgenomen zijn in het testament van de erflater.

Belangrijk om te weten:

Algemene legatarissen hebben het recht om hun legaat te weigeren. In het geval van meerdere legatarissen krijgen diegenen die hun legaat aanvaarden ook het legaat toegewezen van de legataris die afstand doet van zijn erfenis.

 
 

WAT KUNT U NALATEN AAN HANDICAP INTERNATIONAL MET EEN ALGEMEEN LEGAAT?

Indien u geen reservataire erfgenamen hebt, kunt u uw volledige vermogen schenken aan Handicap International.

Indien u wel kinderen of een echtgeno(o)t(e) hebt, kunt u het beschikbare deel - de helft van uw vermogen - schenken aan onze organisatie.

Goed om te weten
Aangezien Handicap International erkend is als organisatie met onbaatzuchtig doel betaalt onze organisatie geen (in Vlaanderen) of zeer weinig (in Brussel en Wallonnië) successierechten op uw legaat. Aangezien uw schenking niet of beperkt wordt belast, gaat deze volledig of bijna volledig naar de financiering van onze projecten.

 

HOE EEN ALGEMEEN LEGAAT SCHENKEN?

Om een algemeen legaat te kunnen schenken, moet een testament worden opgesteld waarin de algemene legataris wordt vermeld. Er bestaat geen standaardformulering waarmee een algemeen legataris wordt aangeduid, daarom enkele voorbeelden hieronder:

  • "Ik laat mijn volledige vermogen na aan Handicap International, met zetel te Gewijde Boomstraat 44 bus 1 - 1050 Brussel, die ik aanduid als algemene legataris.", "De rest van mijn bezittingen gaat naar Handicap International, Handicap International, met zetel te Gewijde Boomstraat 44 bus 1 - 1050 Brussel" . Deze twee formuleringen zijn geldig om een algemeen legataris aan te duiden. Zelfs als de woorden 'algemeen legataris' niet letterlijk vermeld worden.
  • "Ik ondergetekende (...), stel Handicap International, met zetel te Gewijde Boomstraat 44 bus 1 - 1050 Brussel, aan als mijn universele legataris."

Bij gebrek aan een duidelijke formulering van uw nalatenschap worden uw bezittingen automatisch overgedragen aan uw erfgenamen of - indien u geen erfgenamen hebt - aan de staat. Een testament is enkel geldig indien het door u persoonlijk is opgesteld, van datum wordt voorzien en getekend.

Aarzel niet om raad te vragen bij uw notaris voor het opstellen van uw testament. Dit is de enige manier waardoor u zeker bent dat uw wensen wettelijk zijn en zullen gerespecteerd worden.

Ook het team van Handicap International is beschikbaar voor uw vragen, die in alle vertrouwelijkheid en zonder enige verplichting worden beantwoord.

 

Uw contactpersoon:
 

Telefoon: 02 280 16 01
E-mail: [email protected]

VERTROUWELIJKHEID & EXPERTISE:
U KUNT OP ONS REKENEN BIJ ELKE STAP VAN UW ENGAGEMENT.

Een legaat, schenking of levensverzekering ten gunste van Handicap International is een waardevol engagement, dat zorgvuldig en met het juiste advies moet worden overwogen. Wij staan klaar om naar u te luisteren en om al uw vragen te beantwoorden, in alle vertrouwelijkheid en zonder enige verplichting. We zijn uiteraard ook bereid om hiervoor naar u toe te komen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

ONS TEAM STAAT KLAAR OM UW VRAGEN TE BEANTWOORDEN:

02 280 16 01