Goto main content

Ontdek de voordelen van het duo-legaat

ONTDEK DE VOORDELEN VAN HET DUO-LEGAAT

 

Je erfgenamen betalen successierechten aan de fiscus op wat je hen nalaat via een legaat in je testament. Maar je kan ervoor zorgen dat ze minder successierechten moeten betalen door van je legaat een duo-legaat te maken: een techniek waarbij je een deel van je bezittingen niet alleen aan je erfgenamen geeft, maar ook aan een goed doel zoals Handicap International. Want in deze situatie betaalt Handicap International de successierechten in plaats van je erfgenaam, die een belastingvoordeel geniet.

Het duo-legaat kan fiscaal bijzonder interessant zijn als je als erflater iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. Verre familie of erfgenamen zonder familieband met de overledene betalen het meest, meer dan directe erfgenamen zoals echtgenoten of kinderen. Ook speelt de grootte van het nagelaten vermogen een rol: hoe groter dat vermogen, hoe hoger het tarief aan successierechten.

Als je dus een neef of nichtje of een vriend of vriendin opneemt in je testament, zullen ze een aanzienlijk deel van de erfenis moeten afstaan aan de fiscus. Tenzij je een deel van je vermogen overmaakt aan een goed doel, die verplicht wordt om alle successierechten te betalen, dus ook die van je neef/nichtje of vriend/vriendin. Omdat elke situatie verschillend is, is het natuurlijk aan te raden dat je een notaris raadpleegt die voor jou de berekening maakt. Hieronder geven we een cijfervoorbeeld mee om het belastingvoordeel van het duo-legaat te illustreren.

De berekening hieronder is een voorbeeld om de techniek en de voordelen van het duo-legaat uit te leggen. We leggen de techniek uit door een bepaalde situatie voor te stellen eerst in geval van een gewoon legaat en daarna in geval van duo-legaat.

 

GEWOON LEGAAT

 

Situatie: een persoon zonder familie wil zijn nalatenschap van 25.000 euro schenken aan zijn beste vriend. De vriend zal 45% successierechten moeten betalen, het tarief dat een erfgenaam in Vlaanderen betaalt als hij geen familieband heeft met de erflater.  De beste vriend houdt dus na aftrek van de successierechten 13.750 euro over van de 25.000 euro die hem in het testament werd overgemaakt.

  VRIEND HI BELGISCHE STAAT
LEGAAT   € 25.000 € 0  
Droits de succession € - 175.000 € 0 € 175.000
SALDO € 13.750 € 0 € 11.250

DUO-LEGAAT

 

Beter zou zijn om de vriend 15.000 euro na te laten in het testament en Handicap International de overige 10.000 euro. De beste vriend zal immers geen successierechten moeten betalen en behoudt dus de volle 15.000 euro. Dat is 1.250 euro meer dan in het geval van een gewoon legaat. Handicap International betaalt de 45% successierechten op de 15.000 euro van de vriend (6.750 euro) en 8,5% successierechten (in Vlaanderen) op haar eigen deel van 10.000 euro (850 euro). Handicap International  betaalt dus wel een bedrag van 7.600 euro aan de fiscus, maar houdt tegelijk 2.400 euro over.

  VRIEND HANDICAP INTERNATIONAL BELGISCHE STAAT
LEGAAT   € 15.000 € 10 000 -
SUCCESSIERECHTEN 45%  € 0

€ -6.750 (45% van € 15.000)
€ -850 (8,5% van € 10.000)

 

€ 7.600
SALDO € 15.000 € 2.400 € 7.600

Deze situatie is dus beter voor zowel de vriend als Handicap International: allebei houden ze meer over dan in het geval van een gewoon legaat. Dankzij het duo-legaat kan Handicap International mensen met een handicap en andere kwetsbare personen in het Zuiden helpen.

Nicole Nicole Nicole Nicole

NEEM CONTACT OP MET
NICOLE LUYCKX

02 233 01 02

n.luyckx@hi.org