China

Handicap International is sinds meer dan 15 jaar aanwezig in China, meer bepaald in de arme en landelijke zones van het land. Onze organisatie is actief zowel op middenveld- als regeringsniveau om de integratie van mensen met een handicap en andere kwetsbaren in de maatschappij te verbeteren. Hierbij komt ook economische integratie aan bod. Handicap International zet voorts in op revalidatie, veelal voor slachtoffers van natuurrampen, waardoor het land met regelmaat van tijd getroffen wordt (aardbeving in Sichuan in 2008 en 2013 en in Yunnan in 2014).

Interventiegebieden

  • Slachtoffers van natuurrampen bijstaan
  • Protheses, ortheses en revalidatie aanbieden
  • Discriminatie van mensen met een handicap bestrijden
  • Mensen met een handicap helpen integreren in de maatschappij

LOPENDE ACTIES

Bij zware natuurrampen, zoals aardbevingen of grote overstromingen, zet Handicap International in China noodhulpacties op voor de slachtoffers. Onze eerste interventies vonden plaats in de provincies Guangxi, Heilongjiang en Binnen-Mongolië tussen 1998 en 2000. Daarna kwam Handicap International tussen in Sichuan, dat in 2008 en 2013 werd getroffen door een aardbeving, en in Yunnan in augustus 2014. 

Onze teams stelden hierbij alles in het werk om de meest kwetsbare slachtoffers zo snel mogelijk te helpen. Ze boden revalidatiezorg en leverden protheses, rolstoelen en andere loophulpmiddelen aan mensen met een handicap en gewonden. Vandaag blijven ze de overlevenden van de recentste aardbevingen verder begeleiden met revalidatiezorg en psychosociale steun.

In 2000 startte Handicap International in de provincie Guangxi een revalidatieproject voor leprapatiënten. Daarna breidden we ons werkveld uit om de behoeften van alle mensen met een handicap beter te kunnen invullen.

Handicap International komt ten slotte op voor het lot van mensen met een handicap. We willen ervoor zorgen dat er een meer inclusief beleid komt, zodat mensen met een handicap actief en op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan de maatschappij. Met deze doelstelling voor ogen werkt Handicap International samen met meerdere partners binnen de overheid en het maatschappelijke middenveld. De projecten in dit kader gaan om fysieke revalidatie, toegang van kinderen en volwassen met een handicap tot ondewijs en de arbeidsmarkt, hun sociale integratie en versterking van hun kennis over seksualiteit en seksuele gezondheid.

SITUATIE IN HET LAND

Op dit moment is China met 1,4 miljard inwoners het dichtstbevolkte land ter wereld. Er leven meer dan 85 miljoen mensen met een handicap. Het merendeel van deze mensen leeft in precaire omstandigheden.

Volgens de laatste nationale studie over handicaps van 2006, ligt het gemiddelde jaarlijkse inkomen in China van mensen met een handicap meer dan de helft lager dan het inkomen van hun landgenoten zonder beperking. Slechts een derde van de mensen met een handicap die nood hebben aan revalidatiezorg, heeft effectief toegang hiertoe. Slechts een vijfde van de mensen die loophulpmiddelen nodig hebben, zoals een prothese of een rolstoel, beschikt daadwerkelijk over de financiële middelen om zich dit aan te schaffen. Ook onderwijs en de arbeidsmarkt zijn voor Chinezen met een handicap moeilijk toegankelijk.

China moderniseert snel, maar dit leidt tot nieuwe ongelijkheden. Een van de meest zorgwekkende gevolgen is de groeiende ongelijkheid tussen de arme regio's in het binnenland en de rijke regio's in het oosten en het zuiden. Ook in het westen van het land leven de mensen in armoedige omstandigheden. Mensen met een handicap uit deze regio's vormen een zeer kwetsbare groep.

Verder is China onderhevig aan enorme natuurrampen en worden zijn provincies regelmatig verwoest, vooral door aardbevingen en zware overstromingen.

Team van Handicap International in China: 12
Handicap International actief in China: sinds 2000