Go to main content

West-Mosoel is nog steeds besmet door explosieve oorlogsresten

Mijnen en andere wapens
Irak

Brussel, maandag 8 juli 2019 - Twee jaar na de overname van Mosoel door de Iraakse strijdkrachten op 10 juli 2017 is het westelijke deel van de stad nog steeds verlaten, vernield en vervuild door duizenden explosieve oorlogsresten. Meer dan 500 000 mensen zijn nog steeds niet in staat om naar huis terug te keren en leven in kampen. Handicap International (HI) roept de internationale gemeenschap op om te reageren op deze humanitaire tragedie en om ervoor te zorgen dat er geen explosieve wapens meer worden gebruikt in de steden.

500.000 mensen leven nog steeds in kampen in de provincie Nivice. Als ze terugkeren naar Mosoel vrezen ze voor hun veiligheid in een gebied dat nog steeds wordt gecontroleerd door een groot aantal gewapende groepen, maar ook vanwege de dreigende besmetting met explosieve oorlogsresten in Mosoel en de omliggende dorpen.

Een uitgestorven stad

Volgens de Verenigde Naties werd 65% van de huizen en appartementen in de stad Mosoel beschadigd door de bombardementen. In het oostelijke deel van de stad pikt men langzaamaan de draad weer op, terwijl het westelijke deel - waar de meeste gevechten plaatsvonden - nog steeds zwaar verontreinigd is door explosieve oorlogsresten en artisanale mijnen. Basisinfrastructuur zoals scholen en ziekenhuizen zijn vernietigd. Wegen en bruggen zijn nog steeds onbegaanbaar. In het Al-Shifa ziekenhuis zijn meer dan 1500 explosieve oorlogsresten gevonden.

"Het westelijke deel van de stad is nu bijna verlaten door een gebrek aan middelen en politieke capaciteit om mijnopruiming en wederopbouw te organiseren. Op korte termijn is er weinig ruimte voor verbetering", legt Thomas Hugonnier, directeur van HI in het Midden-Oosten, uit. In deze omstandigheden is het dringend noodzakelijk om de bevolking, die voortdurend in extreem besmette gebieden verblijft, bewust te maken van het probleem. "De inwoners zijn zich niet bewust van het gevaar. Bij gebrek aan mijnopruiming is het onze taak om hen zoveel mogelijk te informeren over het gevaar van explosieve oorlogsresten: hoe herkennen we ze? Wat zijn de te ondernemen acties? ", voegt Thomas Hugonnier toe.

1 jaar wachten op een prothese

Twee jaar na het einde van de gevechten wachten duizenden gewonden nog steeds op behandeling. "Onze wachtlijsten groeien voortdurend omdat de vraag zo groot is en onze reactiecapaciteit beperkt is door een gebrek aan financiering", zegt Thomas Hugonnier. "Sommige patiënten wachten al meer dan een jaar op een prothese. Bij gebrek aan middelen verlenen wij eerste hulp om hun mobiliteit te verbeteren en ervoor te zorgen dat zij zo onafhankelijk mogelijk zijn in hun dagelijkse activiteiten. Maar deze situatie is niet aanvaardbaar. We zullen niet in staat zijn om verder te sleutelen aan een humanitaire reactie die volstrekt ontoereikend is om in de behoeften te voorzien", betreurt Thomas Hugonnier. "De internationale gemeenschap moet zich opnieuw mobiliseren, want zij heeft een grote verantwoordelijkheid voor de enorme schade die is aangericht.”

Dagelijks getuigt HI van de dramatische gevolgen van de bombardementen op steden zoals Mosoel. De organisatie dringt er nu bij de staten op aan om te werken aan een politieke reactie en operationele oplossingen om burgers te beschermen tegen het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden. Vandaag de dag zijn meer dan 90 procent van de slachtoffers van explosieve wapens, die in bevolkte gebieden worden gebruikt, burgers.

Handicap International en de Iraakse crisis: Sinds de aanvang van haar noodhulpacties in Irak in 2014 konden al meer dan 130.000 personen bij Handicap International terecht voor hulp. De activiteiten van de organisatie worden regelmatig bijgestuurd om een antwoord te bieden op de erg instabiele situatie op het hele Iraakse grondgebied. Handicap International leidt momenteel sensibiliseringscampagnes rond de gevaren van mijnen en conventionele wapens, niet-technische studies en ontmijningsacties in potentiële gevarenzones. De organisatie voorziet ook fysieke en functionele revalidatiesessies, psychosociale begeleiding en steun aan gezondheidscentra (via schenking van materiaal, opleiding voor het personeel, uitrusting voor de lokalen, transportdiensten en aangepaste steun voor een grotere toegankelijkheid van de diensten). Ook partnerorganisaties worden geholpen voor opleiding, advocacy en technische met het oog op meer inclusie voor personen met een handicap.

Gepubliceerd op: 0 ? 0
Diana Diana Diana Diana

NEEM CONTACT OP MET
DIANA VANDERHEYDE

+32 489 77 92 77
d.vanderheyde@hi.org